Ελληνικά » Erasmus » ERASMUS 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

       

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
 ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2013- 2014


 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2013- 2014
 
  
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: έως και την Πέμπτη  14  Μαρτίου 2013.

 


    Καλούνται οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται για υποτροφία LLP/ERASMUS (ακαδ. έτος 2013-2014) να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την αρχική αίτηση (Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

1) Αίτηση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμπληρωμένη ως προς όλα τα απαιτούμενα στοιχεία 

2) Αναλυτική βαθμολογία (από τη Γραμματεία Σπουδών του Τμήματος)

3) Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα

4) Φωτογραφία (1)

5) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας για όσους ενδιαφέρονται για το BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (επιπέδου C1: Κρατικoύ Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) ή Certificate in Advanced English (CAE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο ισότιμο) ή επιπέδου Β2: Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) ή First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο ισότιμο).


Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες, πριν υποβάλουν σχετική αίτηση, να συμβουλευθούν προσεκτικά

  • τις γενικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα ειδικότερα για το Τμήμα κριτήρια επιλογής, καθώς και


Καλόν είναι η μετακίνηση μέσω του Προγράμματος Erasmus να πραγματοποιηθεί κατά  το χειμερινό εξάμηνο μόνον.


Η Αίτηση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη Γραμματεία Σπουδών του Τμήματος.

 


                                                                                   Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013


                                                                         Ελένη Σελλά             Aιμιλία Θεμοπούλου
                                                                         Καθηγήτρια        Aναπληρώτρια Καθηγήτρια       

                                                                     Ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι Erasmus του Τμήματος