Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70005 Β Τουρκική Γλώσσα ΙΙ - Δεξιότητες στον γραπτό λόγο

70005 Β Τουρκική Γλώσσα ΙΙ - Δεξιότητες στον γραπτό λόγο


 

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το μάθημα προσφέρεται:

Βασικός στόχος του μαθήματος Τουρκική Γλώσσα ΙΙ - Δεξιότητες στον γραπτό λόγο είναι η διδασκαλία της Τουρκικής γλώσσας και κυρίως της δεξιότητας πρόσληψης-κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου. Στο πλαίσιο του μαθήματος που διδάσκεται στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών μελετώνται κείμενα με καθημερινό λεξιλόγιο και τα μορφο-συντακτικά φαινόμενα που αντιστοιχούν στο μάθημα Τουρκικά ΙΙ, Φωνητική/Φωνολογία- Μορφολογία-Σύνταξη με στόχο την κατανόηση και παραγωγή ανάλογων γραπτών κειμένων.

Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν: Τα Τουρκικά διδάσκονται σε έξι πανεπιστημιακά τμήματα στην Ελλάδα καθώς και σε πολυάριθμα πανεπιστημιακά τμήματα της αλλοδαπής. Μαθήματα με παρόμοια θεματολογία περιλαμβάνονται σε πολλά προγράμματα σπουδών ομοειδών πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών δίνεται έμφαση στην διδασκαλία της Τουρκικής Γλώσσας και γενικότερα σε μαθήματα ιστορίας και πολιτισμού της Τουρκίας ενώ σε άλλα πανεπιστημιακά τμήματα του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού οι τουρκικές σπουδές (γλώσσα και ιστορία) εντάσσονται σε ευρύτερα προγράμματα σπουδών όπως Βαλκανικές ή Μεσανατολικές Σπουδές.

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος.

Στο πλαίσιο του μαθήματος Τουρκική Γλώσσα ΙΙ - Δεξιότητες στον γραπτό λόγο, μελετώνται κείμενα με συγκεκριμένη μορφή και θεματολογία, κυρίως καθημερινοί διάλογοι και περιγραφικά κείμενα που περιέχουν τα αντίστοιχα μορφοσυντακτικά φαινόμενα του μαθήματος Τουρκική Γλώσσα ΙΙ, Φωνητική/Φωνολογία-Μορφολογία-Σύνταξη αλλά και καθημερινές εκφράσεις-ιδιωματισμούς. Η θεματολογία των κειμένων επικεντρώνεται σε βασικές ενότητες του καθημερινού λεξιλογίου: καθημερινές ασχολίες, συνήθειες, σκηνές καθημερινής ζωής (περιγραφή γεγονότων που συνέβησαν στο παρελθόν, που συμβαίνουν τώρα, που επαναλαμβάνονται), επικοινωνία: επιστολή, πρόσκληση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομικές κάρτες, τηλεφωνήματα, μηνύματα, προγραμματισμός σχεδίων για το μέλλον (ταξίδι, συγκέντρωση), βιογραφικό σημείωμα, υποχρεώσεις/καθήκοντα.

 

1η ενότητα. Συνήθειες, δεξιότητες (Προτιμήσεις, χόμπι, αθλητισμός, προτιμήσεις φαγητών). Μορφο-συντακτικά φαινόμενα (Geniş zaman: -r/-Ir/-Ar) (Χρήσεις του σε διάφορες άλλες περιπτώσεις όπως, αντί της προστακτικής ως χρόνος που δηλώνει ευγένεια, προθυμία, συνήθεια, ως μελλοντικός χρόνος, στη διατύπωση ευχών …).

2η ενότητα. Κείμενα που περιέχουν περιγραφή καθημερινών συμβάντων στο παρελθόν, παρόν και μέλλον (περιγραφή γεγονότων, ατυχημάτων, εικόνων, υπόθεσης ταινίας κλπ). Μορφο-συντακτικά φαινόμενα: Επανάληψη χρήσης αντωνυμιών και επιθετικών προσδιορισμών όπως hangi, herkes, hep, her, bütün, bazı, hiç kimse, hiçbir. Ya.....ya / hem.....hem / ne....ne.

3η ενότητα. Διάλογοι με μεταφορά νέων-ειδήσεων σε τρίτο πρόσωπο, παραμύθι-διήγηση με χρήση του (-mIş’lı Geçmiş Zaman: -mIşIm). Μορφο-συντακτικό φαινόμενο: Παρελθοντικός χρόνος φήμης-αβεβαιότητας (-mIş’lı Geçmiş Zaman: -mIşIm)

4η ενότητα. Διάλογοι με μεταφορά νέων-ειδήσεων σε τρίτο πρόσωπο, σύντομες ειδήσεις από περιοδικά-εφημερίδες με χρήση του (-mIş’lı Geçmiş Zaman: -mIşIm). Μορφο-συντακτικό φαινόμενο: Παρελθοντικός χρόνος φήμης-αβεβαιότητας του ρ. είμαι (-mIş’lı Geçmiş Zaman: -mIşIm)

5η ενότητα. Κείμενα με περιγραφή προσώπων-πόλεων που περιέχουν σύγκριση. Μορφοσυντακτικό φαινόμενο: Επίθετα (Θέση επιθέτων μέσα στην πρόταση, θέση του αόριστου άρθρου BİR). Σύγκριση (-DAn, Gibi, Kadar), (En) και διαφορετική έκφραση του υπερθετικού βαθμού: « (n)In EN ....(s)I» και «-Dan en .......(s)I».

6η ενότητα. Κείμενα με περιγραφή καιρού (καιρικά φαινόμενα, δελτίο καιρού). Πρόσκληση με ώρα, επιθετικούς προσδιορισμούς. Μεταφορικά μέσα. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα: Υπερθετικός βαθμός, Pekiştirme Sıfatları, διπλασιασμός του επιθέτου ή του επιρρήματος : beyaz beyaz, yavaş yavaş, ή beyaz mı beyaz! Επιθήματα –lI /sIz, -lIk και επανάληψη στα –cΙ, -cA, İLE. Ώρα: Saat kaçta?, Saat kaça kadar?

7η ενότητα. Κείμενα με υποχρεώσεις-καθήκοντα (στο σχολείο, στην εργασία, στο σπίτι). Μορφο-συντακτικά φαινόμενα: Έγκλιση που δηλώνει την αναγκαιότητα, την υποχρέωση (Gereklik Kipi) β) –mAk GEREK/ -mAm GEREK, γ) –mAk ZORUNDA (MECBURİYETİNDE) OLMAK/KALMAK, -mAyA MECBUR OLMAK /KALMAK.

8η ενότητα. Τηλεφώνημα, Ηλεκτρονικό μήνυμα. Περιγραφή σχεδίων στο παρελθόν και στο μέλλον. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα: Xρήσεις του ΚΑDAR (σύγκριση, -e kadar, iki saat kadar...). Ρηματικά επιρρήματα -Ir -mAz, -(y)ken, -Irken.

9η ενότητα. Κείμενα με αναφορά σε καθημερινά προβλήματα (αναζήτηση σπιτιού, εργασίας). Μορφοσυντακτικά φαινόμενα: Χρήσεις απαρεμφάτου (-mAk, -mA), ρηματικών επιρρημάτων –ken, -eli].Επανάληψη με πιο πολλά παραδείγματα σύνταξης (προ)θέσεων, [-den beri, için, ile, göre, gibi, hakkında, tarafından]

10η ενότητα. Βιογραφικό σημείωμα. Συνήθειες, δεξιότητες. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα: Χρήσεις απαρεμφάτου (-mAk, -mA) και επανάληψη της ταυτοπροσωπίας (-meyi, -meği /-meye,meğe /-mekte/ -mekten) + ΡΗΜΑ. -i beğenmek/-den hoşlanmak/ hoşuma gitmek

11η ενότητα. Κείμενα με καθημερινές σκηνές-διάλογοι με έμφαση σε χρονικά και τροπικά επιρρήματα. Συνταγή. Παραγγελία φαγητού. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα: Επανάληψη στα ρηματικά επιρρήματα/ulaç [ -ip, -meyip, -meden, -meden önce, -dikten sonra].

12η ενότητα. Κείμενα με περιγραφή συγκέντρωσης, εκδρομής, γνωριμίας. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα: Επαναλαμβάνουμε τα –IncA, -IncAyA kadar, -dIkçA, -ArAk, -A ....-A

13η ενότητα. Κείμενα με έκφραση αιτίας-σκοπού. Περιγραφή απλών προβλημάτων (περιβάλλον, θόρυβος, κίνηση). Μορφοσυντακτικά φαινόμενα: -mak için/-mak üzere, -makta, çünkü, bunun için, bu sebeple.

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Το μάθημα αξιολογείται μέσω α)γραπτών εργασιών, β)γραπτού διαγωνίσματος, “προόδου”, και γ)τελικού διαγωνίσματος αξιολόγησης. Οι γραπτές εργασίες είναι βάσει της θεματολογίας του μαθήματος με στόχο την διεύρυνση και εμπέδωση του λεξιλογίου καθώς και την χρήση λεξικών (έντυπων και ηλεκτρονικών). Πέρα από τις εργασίες παραγωγής γραπτού λόγου ζητούνται από τους φοιτητές συμπληρωματικές εργασίες αναζήτησης απλού αλλά πρωτότυπου γραπτού υλικού σε πραγματικό πλαίσιο και όχι μέσα από κείμενα σχεδιασμένα για διδακτικούς σκοπούς, (π.χ. ζητείται από τους φοιτητές η αναζήτηση και καταγραφή τίτλων περιοδικών ή εφημερίδων στα τουρκικά, τίτλοι λογοτεχνικών έργων στα τουρκικά που έχουν μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα, τίτλοι κινηματογραφικών ταινιών, τουρκικά τοπωνύμια, και γενικότερα ο,τιδήποτε συμβάλει στην εξοικείωση τους με την σύγχρονη τουρκική κοινωνία μέσα από τον γραπτό πολιτισμό της.

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος.

Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα της ΑΔΙΠ (ερωτηματολόγια προς τους φοιτητές, τα οποία αξιολογούνται στη συνέχεια).

Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τα διανεμόμενα συγγράμματα.

Ασκήσεις και σημειώσεις της διδάσκουσας. Κείμενα και ασκήσεις από τα παρακάτω εγχειρίδια διδασκαλίας:

1. Yabancı Dilim Türkçe 2, Dimler Yayınları, 1, İstanbul 2010

2. TÖMER, Yeni Hitit 1, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara , 2008

3. SEBÜKTEKİN Hikmet, Yabancılar için Türkçe / Turkish for foreigners, τ.1, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1997

4. ÖZSOY Sumru, “Türkçe-Turkish”, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1999,

5. ÖZTÜRK T., AKÇAY S., DURU H., GÜN S., BARGAN H., ERSOY H., YİĞİT A., Adım Adım Türkçe1(+2,+3,…?), DİLSET YAYINLARI, İstanbul 2004, (www.dilset.com)

Εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδομές που απαιτούνται στο πλαίσιο του μαθήματος.

Χρήση ηχητικών και οπτικών μέσων.

Τυχόν συμπληρωματικές εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες που εξασφαλίζονται (ή μπορούν να εξασφαλιστούν) στο πλαίσιο του μαθήματος (π.χ. εργαστήρια προσομοίωσης, ημερίδες, ανοικτές εκδηλώσεις, επαφές με ερευνητικούς και παραγωγικούς φορείς εκτός της πανεπιστημιακής μας κοινότητας, κ.λπ.)

 

Διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων με Τούρκους φοιτητές που βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus.

Ομιλίες-Σεμινάρια από ειδικούς καταξιωμένους επαγγελματίες για δραστηριότητες συναφείς με τη γλώσσα, π.χ. μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων, διερμηνεία, ξενάγηση.

Συνεργασία με περισσότερα Πανεπιστημιακά αλλά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Τουρκίας.

Πρακτική εξάσκηση σε ερευνητικά ιδρύματα όπου μπορεί να αξιοποιηθεί η γνώση της Τουρκικής γλώσσας (Γ.Α.Κ. (τοπικά αρχεία), Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και όλα τα Κέντρα μελέτης του Μικρασιατικού Ελληνισμού), σε οικονομικούς οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται και στις δύο χώρες (περιβαλλοντικές, για ειδικές κοινωνικές ομάδες).