Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70021Γ Τουρκική Γλώσσα VΙ - Δεξιότητες στον προφορικό λόγο

70021Γ Τουρκική Γλώσσα VΙ - Δεξιότητες στον προφορικό λόγο


Ρίκα Ρομποπούλου

Διδάσκουσα 

rikarom[at]turkmas.uoa[dot]gr

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το μάθημα προσφέρεται

 

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατάκτηση και εμπέδωση συνθετότερου καθημερινού λεξιλογίου, η παραγωγή σύνθετων μακροσκελών προτάσεων, η ανάπτυξη ενός θέματος επικαιρότητας και η επικοινωνία σε πιο σύνθετες καθημερινές καταστάσεις. Η κατανόηση αυξημένης δυσκολίας προφορικού κειμένου καθώς και η δυνατότητα παρουσίασης ενός ειδικού θέματος σε ακροατήριο.

 

 

Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν.

 

Μαθήματα με παρόμοιο περιεχόμενο και παρόμοια δομή της διδακτέας ύλης περιλαμβάνονται σε όλα τα προγράμματα σπουδών ομοειδών πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

 

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος.

Κάθε μάθημα αρχίζει με διάλογο όπου επαναλαμβάνονται τα προηγούμενα θέματα ή αναπτύσσονται νέα θέματα τα οποία πρέπει να έχουν προετοιμάσει οι φοιτητές/τριες.

Στη συνέχεια, αναπτύσσεται το λεξιλόγιο του νέου θέματος και ακολουθεί το προφορικό κείμενο, με συγκεκριμένου τύπου γλωσσικές δυσκολίες διατύπωσης λόγου, το οποίο επεξεργαζόμαστε όλοι μαζί.

 

1. Επανάληψη με θέματα προηγούμενου εξαμήνου

2. Αισθητική και δημιουργικότητα – Λεξιλόγιο που αφορά τον χώρο της τέχνης. Περιγραφή και ανάπτυξη θεμάτων έργων διάσημων ζωγράφων

3. Αισθητική και δημιουργικότητα- Προφορικό κείμενο. Συνέντευξη με θέμα «Το μυστήριο της Τζoκόντα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι»

4. Θέατρο- Λεξιλόγιο σχετικό με το θέατρο -Προφορικό κείμενο σχετικό με ένα φεστιβάλ θεάτρου- Παρουσίαση μιας κριτικής θεάτρου

5. Ο κόσμος του κινηματογράφου - Λεξιλόγιο σχετικό με τον Κινηματογράφο -Προφορικό κείμενο: Απόσπασμα από την απονομή των κινηματογραφικών βραβείων στην Αττάλεια - Παρουσίαση μιας κριτικής ταινίας

6. Σύγκριση του κινηματογράφου με το θέατρο -με αιτιολογημένες προτιμήσεις-

7. Δεισιδαιμονίες διαφορών πολιτισμών :Λεξιλόγιο, ακουστικό και προφορικός λόγος

8. Γιορτές και έθιμα;Λεξιλόγιο, ακουστικό και προφορικός λόγος

9. Αποκριές, γενέθλια και γιορτή της μητέρας: Λεξιλόγιο, ακουστικό και προφορικός λόγος

10. Αφηρημένες ενιαίες: Λεξιλόγιο, ακουστικό και προφορικός λόγος

11. Στοιχειά του χαρακτήρα: Λεξιλόγιο, ακουστικό και προφορικός λόγος

12. Περιβάλλον: Υπερθέρμανση του πλανήτη:Λεξιλόγιο, ακουστικό και προφορικός λόγος

13. Περιβάλλον: Μόλυνση: Λεξιλόγιο, ακουστικό και προφορικός λόγος

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Το μάθημα αξιολογείται συνδυαστικώς : με πρόοδο στο μέσον του εξαμήνου και τελική εξέταση.

Οι, δε, φοιτητές εξετάζονται σε τρεις τομείς:

α) λεξιλόγιο,

β) δεξιότητα στην πρόσληψη προφορικού λόγου

γ) δεξιότητα στην παραγωγή προφορικού λόγου.

 

 

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος.

Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα της ΑΔΙΠ (ερωτηματολόγια προς τους φοιτητές, τα οποία αξιολογούνται στη συνέχεια).

 

Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τα διανεμόμενα συγγράμματα.

Τα προφορικά προς εξάσκηση κείμενα προέρχονται από τουρκικές πηγές, κατ’ επιλογή της διδάσκουσας και βάσει της θεματολογίας και του επιπέδου γλωσσομάθειας των φοιτητών. Τα επί μέρους λεξιλόγια καταρτίζονται από την ίδια τη διδάσκουσα.

KURT, C.,AYGÜN.E., LEBLEBİCİ. E.,COŞKUN.Ö.,2008, Yeni Hitit Yabancılar İçin Ders Kitabı ΙI, Πανεπιστήμιο της Αγκύρας, Άγκυρα.

 

 

Εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδομές που απαιτούνται στο πλαίσιο του μαθήματος.

 

Το υφιστάμενο εργαστήριο πληροφορικής βοηθάει ως ένα σημείο στην πρόσκτηση δεξιοτήτων πρόσληψης ακουστικού κειμένου.

Θεωρώ απαραίτητη την εγκατάσταση δύο μεγάλων οθονών με δορυφορική κεραία, σε δύο διαφορετικές αίθουσες ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη διδασκαλία δύο τουλάχιστον τμημάτων γλώσσας (με διαφορετικούς καθηγητές). Με τον τρόπο αυτόν ο/η κάθε διδάσκων/ουσα θα μπορεί να επιλέγει θέματα από το πρόγραμμα της τουρκικής τηλεόρασης που ενδιαφέρουν το τμήμα του και επί πλέον οι φοιτητές/ τριες θα μπορούν να επωφελούνται από τα τηλεοπτικά εκπαιδευτικά προγράμματα της Τουρκίας.

Ιδανική θα ήταν επίσης η δημιουργία στο μέλλον εργαστηρίου διδασκαλίας της γλώσσας. .

 

 

Τυχόν συμπληρωματικές εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες που εξασφαλίζονται (ή μπορούν να εξασφαλιστούν).

 

Καλό θα ήταν να απαιτείται η παρουσία των φοιτητών/τριών που έρχονται από τα πανεπιστήμια της Τουρκίας στο Τμήμα μας στο πλαίσιο του προγράμματος Εράσμους. Η παρουσία τους και η συνεργασία τους στο συγκεκριμένο μάθημα θα αποτελούσε θετική συμβολή στο θέμα της κατάκτησης δεξιοτήτων στον προφορικό λόγο.

Επίσης, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να επιδοτείται ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στην Τουρκία, έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο ζωής και τις πόλεις της Τουρκίας και, κυρίως, να επικοινωνήσουν με φυσικούς ομιλητές.