Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70036 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΙΙ

70036 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΙΙ


 

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος "Εισαγωγή στην Πληροφορική" είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις κύριες τεχνολογίες και τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται κατά κανόνα στις ανθρωπιστικές επιστήμες, εστιάζοντας περαιτέρω στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και την επαρκή ανταπόκριση των φοιτητών στις απαιτήσεις του.

Ειδικότερα, στόχος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη λογική των ψηφιακών υπολογισμών, της αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων, της επικοινωνίας με άλλους υπολογιστές, καθώς και τη γενικότερη οργάνωση της πληροφορίας στους Η/Υ με τη βοήθεια των λειτουργικών συστημάτων, των επί μέρους εφαρμογών και του Διαδικτύου.

Στην παρούσα ενότητα ΙΙ του μαθήματος (που αποτελεί συνέχεια της ενότητας Ι) παρουσιάζονται οι εφαρμογές διαχείρισης παρουσιάσεων, επεξεργασίας φύλλων υπολογισμού, βάσεων δεδομένων και δημιουργίας βασικών γραμμικών σχεδίων.

Δομή του μαθήματος

Η δομή του μαθήματος είναι εφαρμοσμένη: η θεωρητική παρουσίαση, στις επί μέρους ενότητες, συνοδεύεται από πρακτικές ασκήσεις στους Η/Υ του εργαστηρίου πάνω στη χρήση των εκάστοτε εφαρμογών.

Ενότητα 1

Παρουσιάσεις (presentations): Βασικές έννοιες και λειτουργίες.

Libre Office Impress (μέρος A). Κύριες λειτουργίες. Τύποι αρχείων, παρουσιάσεων και προτύπων παρουσιάσεων. Δημιουργία παρουσίασης. Ασκήσεις.

Ενότητες 2-3

Libre Office Impress (μέρος Β). Διαχείριση γραμματοσειρών, παραγράφων, διαφανειών. Ένθεση και διαχείριση πολυμεσικού περιεχομένου (εικόνων, βίντεο, ήχου). Ασκήσεις.

Ενότητα 4

Φύλλα υπολογισμού (spreadsheets).

LibreOffice Calc (μέρος Α). Βασικές έννοιες και λειτουργίες. Τύποι αρχείων, φύλλων υπολογισμού και προτύπων αρχείων. Δημιουργία βιβλίων. Ασκήσεις.

Ενότητες 5-6

LibreOffice Calc (μέρος Β)

Τύποι δεδομένων. Ταξινομήσεις. Διασύνδεση δεδομένων (εσωτερική και εξωτερική). Μορφοποίηση κελιών και φύλλων υπολογισμού. Ασκήσεις. 

Ενότητες 7-8

LibreOffice Calc (μέρος Γ)

Συναρτήσεις υπολογισμών. Βασικές μαθηματικές συναρτήσεις. Βασικές συναρτήσεις κειμένου. Γραφήματα. Σενάρια και παραδείγματα. Ασκήσεις.

Ενότητες 9-10

LibreOffice Calc (μέρος Δ)

Γραφήματα. Συναρτήσεις βάσεων (πινάκων) δεδομένων. Σενάρια και παραδείγματα.Ασκήσεις.

Ενότητα 11

Βάσεις δεδομένων (databases). Βασικές έννοιες και λειτουργίες.

LibreOffice Base. Πίνακες δεδομένων. Φόρμες αναζήτησης και εισαγωγής εγγραφών. Ασκήσεις.

Ενότητα 12

LibreOffice Draw. Περιγραφή και αναγκαιότητα εφαρμογής. Βασικές τεχνικές. Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων. Διασύνδεση με άλλες εφαρμογές του LibreOffice. Ασκήσεις.

Ενότητα 13

Διασύνδεση εφαρμογών και ανταλλαγή δεδομένων. Σύνθεση υπολογιστικού συστήματος. Σενάρια και παραδείγματα. Σύνοψη παραδόσεων. Ασκήσεις.

 Εξέταση και αξιολόγηση του μαθήματος

- Μία πρόοδος στη διάρκεια του εξαμήνου (μετά από την ολοκλήρωση της ενότητας 8).

- Τελική γραπτή και προφορική (πρακτική) εξέταση στη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

Για την επιτυχία στο μάθημα, ελάχιστος βαθμός είναι το πέντε (5) και στις δύο επί μέρους εξετάσεις. Κάθε επί μέρους εξέταση προσμετράται με συντελεστή 50% στον τελικό βαθμό.

Εσωτερική αξιολόγηση

Ακολουθείται η βασική διαδικασία αξιολόγησης του Τμήματος σύμφωνα με τα μοντέλα της ΑΔΙΠ (ερωτηματολόγια προς τους φοιτητές).

Εργαστηριακές και υποστηρικτικές υποδομές

Το μάθημα διεξάγεται στο εργαστήριο πληροφορικής του Τμήματος (αποτελούμενο από 20 σταθμούς εργασίας εξοπλισμένων με λειτουργικό Linux Mint και τη σουίτα εφαρμογών LibreOffice).