Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70058 Εισαγωγή στη Διπλωματική Ιστορία της Τουρκίας

70058 Εισαγωγή στη Διπλωματική Ιστορία της Τουρκίας

 

Αντώνης Δεριζιώτης

Λέκτορας

aderiziot[at]turkmas.uoa[dot]gr

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

Το μάθημα πραγματεύεται, σε εισαγωγικό επίπεδο, την θέση της Τουρκίας στον διεθνή χώρο από το 1923 μέχρι σήμερα, όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα από τις διεθνείς συνθήκες και τα γεγονότα. Σημεία αναφοράς αποτελούν οι αρχές της Τουρκικής διπλωματίας, ο περιφερειακός ρόλος της χώρας, οι φόβοι και οι επιδιώξεις της ψυχροπολεμικά, καθώς και οι μεταβολές που αυτές παρουσιάζουν στο μεταψυχροπολεμικό περιβάλλον.

 

Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος παραμένουν οι ίδιες με του προκατόχου του και είναι οι εξής τέσσερεις, όπως παρουσιάζονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος 2013-2014, (σσ177-178):

 

1. Πόλεμος της Ανεξαρτησίας

2. Μετακεμαλική περίοδος

3. Ψυχρός πόλεμος

4. Μεταψυχροπολεμική περίοδος

Βασική βιβλιογραφία

1. Ι. Θ. Μάζης, Γεωπολιτική της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και η Τουρκία, Λιβάνης, Αθήνα 2008.

2. Ι. Θ. Μάζης, Verba geopolitica et Islamica, Ηρόδοτος, Αθήνα 2013.

 Αθήνα 2008.

3. Robbins, Ph., Στρατός και διπλωματία, μτφ Ε. Μπαρτζινόπουλος, (Αθήνα: Σύγχρονοι Ορίζοντες, 2004)

4. Davutoĝlu, A., Το στρατηγικό βάθος, μτφ Ν. Ραπτόπουλος, (Αθήνα: Ποιότητα, 2010)

5. Webber, Fr., Ο Επιτήδειος Ουδέτερος, (Αθήνα: 1993, Θετίλη)

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

6. Hale, W., Turkish foreign policy, 1774-2000, (London: Frank Cass, 2000)

7. Barkey, H.J. and Fuller, G.E., Turkey's Kurdish question, (New York: Rowman and

Littlefield publishers, 1998)

8. I. Θ. Μάζης, Νταβούτογλου και Γεωπολιτική, Ηρόδοτος, Αθήνα 2011

9. McDowall, D., A modern history of the Kurds, (London: I.B. Tauris, 2000)

10. Μάζης, Ι.Θ., Γεωπολιτική των υδάτων στη Μέση Ανατολή, (Αθήνα: Παπαζήσης, 2001)

 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

11. Aydin, M. and Ismael, T.Y., (eds), Turkey's foreign policy in the 21st century, (London: Ashgate, 2003)

12. Aydin, M., and Erhan, C., (eds), Turkish American relations: Past, present and future, (London: Routledge, 2004)

13. Athanassopoulou, E., Turkey: Anglo-American security interests, 1945-1952, (London: Frank Cass, 1999)

14. Hale, W., Turkish politics and the military, (London: Routledge, 1994)

15. Bal, Id., (ed), Turkish foreign policy in post-Cold War era, (Boca Raton: Brown Walker Press, 2004)

16. Bengio, O., The Turkish-Israeli relationship, (New York: Palgrave-McMillan, 2004)

17. Grigoriadis, I., Trials of Europeanization, Turkish political culture and the E.U., (New York: Palgrave-McMillan, 2009)

18. Ozcan, Μ., Harmonizing foreign policy, Turkey, the EU and the Middle East, (London: Ashgate, 2008)

19. Abramowitz, M., (ed), Turkey's transformation and American policy, (New York: the Century Foundation Press, 2000)

20. Kolars, J.F. and Mitchell, W.A., The Euphrates river and the Southeast Anatolia

Development Project (Carbondale: Southern Illinois University Press, 1991)

21. Biswas, A., (ed), International waters of the Middle East, (Delhi: Oxford University Press, 1994)

22. Yildiz, K., The Kurds in Turkey: EU accession and human rights, (London: Pluto Press, 2005)

23. Mango, A., Turkey and the war on terror, (New York: Routledge, 2005)

24. Natali, D., The Kurds and the State: Evolving national identity in Iraq, Turkey and Iran, (New York: Syracuse University Press, 2005)

25. Liel, A., Turkey in the Middle East: Oil, Islam and politics, (Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2001)