Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70059 Θεωρία Διεθνών Σχέσεων

70059 Θεωρία Διεθνών Σχέσεων

Αντώνης Δεριζιώτης

Λέκτορας

aderiziot[at]turkmas.uoa[dot]gr

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

Το μάθημα αυτό αποτελεί επέκταση της εισαγωγής στην Διπλωματική ιστορία της Τουρκίας (70058), εστιάζοντας στην πολύπλοκη ψυχροπολεμική περίοδο και το ρόλο της Τουρκίας σε αυτήν καθώς και τη σχέση της με τη Δύση από το σχέδιο Μάρσαλ μέχρι και την πτώση του σοβιετικού καθεστώτος.

 

Η τρέχουσα υποδειγματική δομή του μαθήματος καλύπτεται από μια σειρά μαθημάτων, όπως και αυτή του Εισαγωγή στη Διπλωματική Ιστορία της Τουρκίας (70058), καθώς παρουσιάζει την ίδια πρωτοτυπία με αυτό. Ειδικότερα, τα μαθήματα POLS 217 Diplomatic History, POLS 246 Introduction to Turkish politics, HIST 413-414 History of the 20th century Ι&ΙΙ του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου στην Τουρκία, και Government and Politics of the Middle East, International relations of the Middle East, Issues in Turkish Politics του School of Oriental and African studies στην Μ. Βρετανία καλύπτουν την ύλη του μαθήματος με διαφορετικούς αλλά συναφείς στόχους.

 

Θεματικές ενότητες του μαθήματος

1. Εισαγωγή στον Ψυχρό πόλεμο. Τουρκία, δόγμα Τρούμαν και σχέδιο Μάρσαλ

2. Η ψυχροπολεμική στρατηγική των ΗΠΑ και η Τουρκία

            α. ΝΑΤΟ

            β. Πόλεμος της Κορέας

            γ. Central Treaty Organisation (CENTO)

            δ. Δόγμα Eisenhower

3. Ο ρόλος της Τουρκίας στη Μ. Ανατολή

            α. Ιράν, Ισραήλ, Ιορδανία

            β. Αίγυπτος, Συρία, Ιράκ

4. Αμερικανοτουρκικές σχέσεις κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980

            α. Κυπριακό ζήτημα και κρίση

            β. Άρση εμπάργκο και επαναπροσέγγιση

            γ. Πολιτική Özal

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

1. Athanassopoulou, E., Turkey: Anglo-American security interests, 1945-1952, (London: Frank Cass, 1999)

2. Ashton, N., Regional conflict and the superpowers 1967-1973 (London: Routledge, 2007)

3. Barrett, R.C., The greater Middle East and the Cold War - US foreign policy under Eisenhower and Kennedy (London: I.B.Tauris, 2007)

4. Bilgin, M., Britain and Turkey in the Middle East: Politics and influence in the early Cold War era (London: Tauris, 2007)

5. Buzan, B., People, States and fear: the national security problem in International relations (London: Harvester-Wheatsheaf, 1991)

6. Davutoĝlu, A., Το στρατηγικό βάθος, μτφ Ν. Ραπτόπουλος, (Αθήνα: Ποιότητα, 2010)

7. Hale, W., Turkish foreign policy, 1774-2000, (London: Frank Cass, 2000)

8. Mayers, D., George Kennan and the dilemmas of US foreign policy (Oxford: OUP, 1988)

9. Μάζης, Ι.Θ., Γεωπολιτική των υδάτων στη Μέση Ανατολή, (Αθήνα: Παπαζήσης, 2001)

10. Owen, R., State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East (London: Routledge, 2006)

11. Painter, D., The Cold War-an international history (London: Routledge, 1999)

12. Reynolds, D., From World war to Cold War (Oxford: Oxford University Press, 2006)

13. Robbins, Ph., Στρατός και διπλωματία, μτφ Ε. Μπαρτζινόπουλος, (Αθήνα: Σύγχρονοι Ορίζοντες, 2004)

14. Tamkin, N., Britain, Turkey and the Soviet Union, 1940-45 (New York: Palgrave-McMillan, 2009)

15. Terry, J., US foreign  policy in the Middle East: the role of lobbies and special interest groups (London: Pluto press, 2005)

16. Vaughan, J.R., The failure of American and British propaganda in the Arab Middle East, 1945-57 (New York: Palgrave-McMillan, 2005)

17. Wenger, A., Nuenlist, Ch., Locher, A., Transforming NATO in the Cold War - Challenges beyond deterrence in the 1960's (London: Routledge, 2007)

18. Yesilbursa, B.K., The Baghdad pact: Anglo-american defence policies in the Middle East, 1950-1959 (London: Frank Cass, 2005)

19. Webber, Fr., Ο Επιτήδειος Ουδέτερος, (Αθήνα: 1993, Θετίλη)

 

Άρθρα

1. Davutoglu, A., "Principles of Turkish Foreign Policy and Regional Political Restructuring", Vision Papers, Center for Strategic Research, No.3, April 2012

2. Hale, W., "Turkey the Middle East and the Gulf crisis", International Affairs, 68:4 (1992)

3. Kirisçi, K., "Between Europe and the Middle East: Transformation of Turkish policy", MERIA, 8:1 (2004)

4. Kirisçi, K., "Post-Cold War Turkish security and the Middle East", MERIA, 1:2 (1997)

5. Kirisçi, K., "Turkey and the US: Ambivalent alliew", MERIA, 2:4 (1998)

6. Leeds, B.A., "Alliance politics during the Cold War: Aberration, new world order or continuation of history?" in Conflict management and peace science (2007)Vol. 24

7. Lesser, I., "Turkey, the US and the delusion of politics", Survival, 48:3, (2006)2. 8. Pollack, J., "Saudi Arabia and the US, 1931-2002", MERIA, 6:3 (2002)

9. Schayegh, C., :1958 reconsidered: State formation and the Cold war in the early postcolonial Arab Middle East" in International Journal of Middle Eastern studies, (2013) Vol. 45

10. Yalansiz, N., "Turkey-Middle East relations in the Cold War era and the Great Powers" in History studies: International Journal of history (2012) 4:2