Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70222 Γεωπολιτική Ανάλυση Ζητημάτων Διεθνούς Ασφάλειας ΙΙ: Γεωπολιτική Τουρκίας-Καυκάσου

70222 Γεωπολιτική Ανάλυση Ζητημάτων Διεθνούς Ασφάλειας ΙΙ: Γεωπολιτική Τουρκίας-Καυκάσου

Διδάσκων Ιωάννης Θ. Μάζης 

Καθηγητής

yianmazis[at]turkmas.uoa[dot]gr

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδομαδιαίως θεωρητικής διδασκαλίας