Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70223 Γεωπολιτική Ανάλυση Ζητημάτων Διεθνούς Ασφάλειας ΙΙΙ: Γεωπολιτική και Γεωστρατηγικές στη Συρία

70223 Γεωπολιτική Ανάλυση Ζητημάτων Διεθνούς Ασφάλειας ΙΙΙ: Γεωπολιτική και Γεωστρατηγικές στη Συρία

Διδάσκων  Ιωάννης Θ. Μάζης 

Καθηγητής

yianmazis[at]turkmas.uoa[dot]gr

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδομαδιαίως θεωρητικής διδασκαλίας