Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70224 Διδακτική Μεθοδολογία και Παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

70224 Διδακτική Μεθοδολογία και Παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

Δρ  Γεώργιος Κουγιουμτζής

 

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδομαδιαίως θεωρητικής διδασκαλίας