Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70225 Ιστορία των Οθωμανών Αρμενίων από την επέκταση του Οθωμανικού Κράτους ως την ίδρυση της Οθωμανικής Τζούμχουριετ (29 Οκτωβρίου 1923)

70225 Ιστορία των Οθωμανών Αρμενίων από την επέκταση του Οθωμανικού Κράτους ως την ίδρυση της Οθωμανικής Τζούμχουριετ (29 Οκτωβρίου 1923)

Διδάσκων Herve Georgelin

Λέκτορας

hgeorgelin[at]turkmas.uoa[dot]gr

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδομαδιαίως θεωρητικής διδασκαλίας

 

Σημαντικός πληθυσμός στο έδαφος της σημερινής Τουρκίας από αιώνες, οι Αρμένιοι έχουν σχεδόν εξαφανιστεί 
εκεί το 1923. 
Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές βασικές γνώσεις περί της ιστορίας των Αρμενίωναπό 
τον ερχομό των Σελτζούκων ως την κατάργηση της οθωμανικής μοναρχίας.
Που βρίσκονταν επί το πλείστον; Ποιες ήταν οι οι επαγγελματικές ασχολίες τους; Έχουν δική τους εκδοχή
 για τον χριστιανισμό, και ποια είναι αυτή;
Είναι όλοι οι Αρμένιοι μέλη της ίδιας εκκλησίας; Πως επηρεάστηκαν πολιτισμικά και πολιτικά από την σελτζουκική 
και μετά οθωμανική εξουσία;
Υπήρχαν μορφές συμβίωσης; Υπήρξε αρμενική συμβολή στον οθωμανικό πολιτισμό; Τι είναι αρμενική αφύπνιση
 (Ζαρτόνκ); Ποιοι ήταν οι αμιράδες;
Πώς άλλαξε την κατάσταση το «Εθνικό Σύνταγμα» του 1863; Τι είναι αρμενικός εθνικισμός;  Ποιες οργανώσεις
 τον έχουν καθορίσει; 
Ποια ήταν η έκφρασή του;   Ήταν ιστορικά αναπόφευκτη η τελική εξαφάνιση των Αρμενίων από την επικράτεια 
της σημερινής Τουρκίας; 
Πώς και γιατί εξαφανίστηκαν οι Δυτικοί Αρμένιοι από εκείνα τα μέρη; Τι είναι το Μεγάλο Έγκλημα (Μεντζ Γιεγέρν);
Τι σχέση έχει η δημιουργία της έννοιας «γενοκτονία» με την ιστορική πορεία των Δυτικών Αρμενίων; 
Ποια είναι η κληρονομιά εκείνης της ιστορικής πορείας για τη σημερινή Τουρκία;