Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70226 Ανθρωπολογική ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας της ύστερης περιόδου

70226 Ανθρωπολογική ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας της ύστερης περιόδου

Διδάσκων Herve Georgelin

Λέκτορας

hgeorgelin[at]turkmas.uoa[dot]gr

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδομαδιαίως θεωρητικής διδασκαλίας

 

Με βάση τη γερμανόφωνη παράδοση της Anthropologische Geschichte (π.χ. Christoph Wulf (επιμ.), 
Traité d'anthropologie historique, Παρίσι, L'Harmattan, 2002 ή ) και των καινοτόμων προσεγγίσεων των 
Γάλλων ιστορικών όπως ο Alain Corbin ο οποίος έδειξε ότι και η ζωή των αναλφαβήτων ανωνύμων έχει
 ιστορική σημασία (π.χ. Alain Corbin, Le Monde retrouvé de
Louis-François Pinagot. Sur les traces d'un inconnu, 1798-1876, Παρίσι, Flammarion, 1998) αλλά και με
 υποστήριξη των δημοσιεύσεων των oθωμανολόγων François Georgeon και Paul Dumont (π.χ. François 
Georgeon et Paul Dumont, (sous direction de), Vivre dans l'Empire ottoman. Sociabilités et relations
 intercommunautaires (XVIII-XXe siècles), Παρίσι, L'Harmattan,1997), αυτό το μάθημα σκοπεύει να 
παρουσιάσει καθημερινές όψεις της ζωής των Οθωμανών στην ύστερη περίοδο της αυτοκρατορίας 
(19ο και 20ο αιώνας) και τις ιστορικές τους αλλαγές στις οποίες δεν αφιερώνεται συχνά επαρκής προσοχή όπως :
η κατοικία (πώς διοργάνωσαν Οθωμανοί υπήκοοι τον ιδιωτικό τους χώρο, υπήρχαν αλλαγές στην επίπλωση; 
Υπήρχαν τοπικές και ταξικές διαφορές;
Υπήρχαν συνέπειες αυτών των αντιλήψεων και στον αστικό ιστό;) οι διατροφικές συνήθειες
 (τι αλλά και σε ποιό καθημερινό τελετουργικό έτρωγαν οι Οθωμανοί υπήκοοι; Υπήρχαν μορφές 
συλλογικής σίτισης;), το ντύσιμο (μόδα, αλλαγές κανόνων: πώς παρουσίαζαν τον εαυτόν τους ανάλογα
 με τον τόπο και την κοινωνική τάξη τους), το σώμα και η υγιεινή (δημόσια ή ιδιωτικά λουτρά ή έλλειψη
 τέτοιων υποδομών, ιατρική) η διασκέδαση (θέατρο, σινεμά, άθλημα, χοροί), τα παιδικά παιχνίδια 
γραπτός και προφορικός κόσμος: πως εντάσσονται οι Οθωμανοί ανάλογα με την ταξική, εθνοτική, 
θρησκευτική προέλευση στους δυο κόσμους; Υπήρχε διάλογος μεταξύ των δυο σφαιρών; Πως κέρδισε
 έδαφος ο γραπτός λόγος;
Η οικογένεια: οι γάμοι: πρακτική και κανόνες (οι απαγορεύσεις των μικτών γάμων, το ανώτερο
 καθεστώς των μουσουλμάνων ανδρών), γονικές σχέσεις, υιοθεσία οι κηδείες και τα πένθη 
(με διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των διάφορων θρησκευτικών κοινοτήτων): πώς ενσωματωνόταν
 ο θάνατος στην κοινωνική και πολιτισμική ζωή των Οθωμανών υπηκόων;
οι σχέσεις μεταξύ γειτόνων (komşuluk), τις μεγάλες ή μικρές εορτές των διάφορων ημερολογίων 
(θρησκευτικών αλλά και εθνικών) τα κοινωνικά περιθώρια (εκπόρνευση, μορφές άρνησης των κανόνων
 της ομαλότητας και του αξιοσέβαστου: π.χ. ο Τσακιτζής στη Δυτική Μικρά Ασία), η κοινωνική παραγωγή 
των ομαλών τύπων αρρενωπότητας και θηλυκότητας:
Υπήρχαν και κοινωνικά ομαλές εξαιρέσεις; Τι ρόλο παίζουν ο στρατός κι τα εκπαιδευτικά συστήματα 
στην ύστερη περίοδο;
Σημαντικό μεθοδολογικό ζήτημα θα είναι σε κάθε θεματική ομάδα οι πηγές οι οποίες ταιριάζουν για/σε μια
 ιστοριογραφία που δεν συγκεντρώνεται μόνο στα μεγάλα γεγονότα αλλά σε πιο διακριτικά αν και πανταχού 
παρόντα φαινόμενα.