Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70244 - Τίτλος μαθήματος: Ελληνο-Τουρκικές σχέσεις και Διεθνές Δίκαιo

70244 - Τίτλος μαθήματος: Ελληνο-Τουρκικές σχέσεις και Διεθνές Δίκαιο

70244 - Τίτλος μαθήματος: «Ελληνο-Τουρκικές σχέσεις και Διεθνές Δίκαιο»

Η΄ Εξάμηνο, Β΄ Ειδίκευση

Διδάσκουσα: Βιργινία Μπαλαφούτα,

Νομικός, Δρ Διεθνούς Δικαίου και Περιφερειακών Σπουδών, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Περιγραφή μαθήματος

             Σκοπό και αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η παρουσίαση και η ανάλυση των Ελληνο-Τουρκικών σχέσεων από τη σκοπιά του Διεθνούς Δικαίου. Στα πλαίσια του μαθήματος, μελετάται το σύνολο του φάσματος των εθνικών θεμάτων που εντάσσονται στις Ελληνο-Τουρκικές σχέσεις.

            Ειδικότερα, αναλύονται το Δίκαιο της Θάλασσας και το Δίκαιο του Αέρα εν σχέσει με τις Ελληνο-Τουρκικές σχέσεις. Επιπλέον, παρουσιάζεται το ζήτημα της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία υπό νομική θέαση, καθώς και θέματα αφορώντα στη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Επιδιώκεται η κατανόηση της έννοιας της μειονότητας, της οριοθέτησής της, των δικαιωμάτων της και των υποχρεώσεών της. Παράλληλα, αναλύονται εις βάθος οι διάφορες πτυχές του Κυπριακού ζητήματος. Τέλος, μελετάται το μεταναστευτικό υπό το πρίσμα των Τουρκο-Ελληνικών και των Τουρκο-Ευρωπαϊκών σχέσεων.

Η μελέτη και εμβάθυνση στο Διεθνές Δίκαιο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δόμηση ενός ολοκληρωμένου επιστημονικού διεθνολογικού προφίλ. Επιπλέον, συμβάλλει σημαντικά στην προαγωγή των Περιφερειακών/Περιοχικών Σπουδών και δη των Τουρκικών Σπουδών αλλά και στην ευρύτερη κατανόηση και προσέγγιση των Στρατηγικών Σπουδών και της Γεωπολιτικής.

Επιπρόσθετα, η νομική προσέγγιση και εμβάθυνση στις Ελληνο-Τουρκικές σχέσεις αποτελεί βασικό πεδίο για τις Τουρκικές Σπουδές στην Ελλάδα και θεμελιώδες προσόν για έναν σύγχρονο τουρκολόγο και για την κατάρτιση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με την ελληνική εξωτερική πολιτική.

 

 

Κύριοι άξονες/Διδακτέα ύλη/Θεματικές Ενότητες, αντιστοιχούσες στις13παραδόσεις του εξαμήνου

 

1. Η Συνθήκη της Λωζάνης.

Έννοια, χαρακτηριστικά, ισχύς και δεσμευτικότητα διεθνών συνθηκών. Σχέση διεθνών συνθηκών με το εθνικό δίκαιο των κρατών.

 

2. Εισαγωγή στο Δίκαιο της Θάλασσας.

 

3. Ελληνο-Τουρκικές σχέσεις και Δίκαιο της Θάλασσας. (1η Διάλεξη).

 

4.Ελληνο-Τουρκικές σχέσεις και Δίκαιο της Θάλασσας. (2η Διάλεξη).

 

5.Ελληνο-Τουρκικές σχέσεις και Δίκαιο της Θάλασσας. (3η Διάλεξη).

 

6. Ελληνο-Τουρκικές σχέσεις και Δίκαιο του Αέρα.

 

7. Η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία.

 

8. Η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη.

 

9. Το Κυπριακό ζήτημα. (1η Διάλεξη).

 

10.Το Κυπριακό ζήτημα. (2η Διάλεξη).

 

11. Το Κυπριακό ζήτημα. (3η Διάλεξη).

 

12. Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία, Ευρώπη και μεταναστευτικό.(1η Διάλεξη).

 

13. Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία, Ευρώπη και μεταναστευτικό.(2η Διάλεξη).