Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Αφυπηρετήσαντες

Αφυπηρετήσαντες

 

Ονοματεπώνυμο email Ιστοσελίδα
 Αριστοτέλης Μητράρας  amitraras@turkmas.uoa.gr  
 

Ιωάννης Μάζης

 

 yianmazis@turkmas.uoa.gr users.uoa.gr/~yianmazis
www.geo-mazis.gr

Μαρία Μαυροπούλου

(English CV)

mmavrop[at]turkmas.uoa[dot]gr http://users.uoa.gr/~mmavrop/