Καλώς ήλθατε! / Hoş geldiniz!

Από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 άρχισε τη λειτουργία του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, το οποίο υπάγεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Το νέο Τμήμα έχει δύο κατευθύνσεις, την κατεύθυνση Τουρκικών Σπουδών και εκείνη των Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών. Από τις εν λόγω κατευθύνσεις, η των Τουρκικών Σπουδών άρχισε πρώτη να λειτουργεί δεχόμενη φοιτητές, 60 τον αριθμό κατ’ έτος, ενώ στο μέλλον αναμένεται να λειτουργήσει και η κατεύθυνση των Ασιατικών Σπουδών, με αρχική εστίαση στον Ιαπωνικό και Κινεζικό κόσμο.

Περισσότερα...>>

ERASMUS+/CIVIS Courses offered (Spring semester 2024)

Προπτυχιακές Σπουδές

Μπορείτε να βρείτε όλες τις ανακοινώσεις που αφορούν το Τμήμα στις Ανακοινώσεις Τρέχοντος Ακαδημαϊκού Έτους

Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ

ΠΕ κωδικός για τους αποφοίτους του Τμήματος

Σας ενημερώνουμε πως βάσει του ΦΕΚ 232/17-12-2022 τ. Α΄ το οποίο αφορά τον Καθορισμό προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο), οι απόφοιτοι του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ αποκτούν, πλέον, ειδικό “ΠΕ ξένων γλωσσών” (βλ. σελ. 7570).

Επίσης, η γνώση της Τουρκικής σε επίπεδο άριστο διαπιστώνεται
 (και) με το Πτυχίο του Τμήματος - Άρθρο 10, 2α (βλ. σελ. 7544).

Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο).
ΠΔ85-2022 ΝΕΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ-ΚΛΑΔΟΛΟΓΙΟ