Ελληνικά » Το Τμήμα » Επιστημονικά Εργαστήρια

Επιστημονικά Εργαστήρια


Στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών υπάρχουν τρία υπό ίδρυση εργαστήρια, τα οποία εξυπηρετούν και υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητές του.

Αυτά είναι τα ακόλουθα: