Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ από άλλα Τμήματα/ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Μέλη ΔΕΠ από άλλα Τμήματα/ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

 

 

Ονοματεπώνυμο 

email

Βαθμίδα

Τμήμα 

Ίδρυμα

Παναγιώτης Πούλος

 ppoulos@music.uoa.gr Επίκουρος Καθηγητής Μουσικών Σπουδών  ΕΚΠΑ

Κωνσταντίνος Γρίβας

kgrivas@turkmas.uoa.gr Αναπληρωτής Καθηγητής   Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων