Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ

Μέλη ΔΕΠ και βιογραφικά

 

Ονοματεπώνυμο

email

Βαθμίδα

Γνωστικό αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Ιστοσελίδα

Ιωάννης Μάζης

yianmazis@turkmas.uoa.gr

Καθηγητής

Οικονομική Γεωγραφία και Γεωπολιτική Θεωρία

58/1-2-2010 τ.Β΄

1082/9-6-2015τ. Β΄

users.uoa.gr/~yianmazis
www.geo-mazis.gr

Ελένη Σελλά

(English CV)

elesella@turkmas.uoa.gr

Καθηγήτρια

 Γλωσσολογία με έμφαση στις Σχέσεις Ελληνικής και Τουρκικής Γλώσσας  329/15-04-2008 τ. Γ΄ http://users.uoa.gr/~elesella/

Αιμιλία Θεμοπούλου

athemop@turkmas.uoa.gr

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 Οθωμανική Ιστορία  269/07-03-2012 τ. Γ΄  
Ιωάννης Σαριδάκης

iesaridakis@turkmas.uoa.gr

Αναπληρωτής

Καθηγητής

 Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων και Μετάφραση  204/07-03-2017 τ. Γ΄ users.uoa.gr/~iesaridakis
https://sites.google.com/site/iesaridakis/

Αντώνης Δεριζιώτης

aderiziot@turkmas.uoa.gr

Λέκτορας

 Τουρκία και Μέση Ανατολή  464/07-06-2010 τ. Γ΄  

Έφη Κάννερ

canner@turkmas.uoa.gr

Επίκουρη Καθηγήτρια

 Τουρκία: Πολιτισμός και Κοινωνία  136/09-11-2015 τ. Γ΄  

Παναγιώτης Πούλος

ppoulos@turkmas.uoa.gr

 Λέκτορας  Ισλαμική Τέχνη  1534/31-12-2013 τ. Γ΄  

Κωνσταντίνος Γώγος

 kgogos@turkmas.uoa.gr Επίκουρος Καθηγητής  Σύγχρονη Τουρκία: Πολιτικό Ισλάμ    1323/22-12-2016 τ. Γ΄   

Herve Alain Rene Georgelin

(English CV)

 hgeorgelin@turkmas.uoa.gr Λέκτορας  Ιστορία των Ελληνορθόδοξων πληθυσμών της Ανατολής κατά τους νεότερους και σύγχρονους χρόνους 36/ 25-01-2016  τ. Γ΄  

Κυριάκος Νικολάου - Πατραγάς

  Επίκουρος Καθηγητής Ισλαμικό Δίκαιο, Γραμματεία και Πολιτισμός

3102/31-07-2018 τ. Β'

 
Ηλιόπουλος Ηλίας  i_iliopoulos[at]turkmas.uoa[dot]gr Επίκουρος Καθηγητής Τουρκία και Μέση Ανατολή 277 / 05-03-19   τ. Γ΄  

Αριστοτέλης Μητράρας

(english CV)

(greek CV)

 amitraras[at]turkmas.uoa[dot]gr Επίκουρος Καθηγητής  Τουρκική γλώσσα και Λογοτεχνία 436 / 27-03-19   τ. Γ΄