Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ

Μέλη ΔΕΠ και βιογραφικά

 

Ονοματεπώνυμο

email

Βαθμίδα

Γνωστικό αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Ιστοσελίδα

Ελένη Σελλά

Σύντομο Β.Σ.

Short CV

elesella@turkmas.uoa.gr

Καθηγήτρια

 Γλωσσολογία με έμφαση στις Σχέσεις Ελληνικής και Τουρκικής Γλώσσας

 329/15-04-2008 τ. Γ΄

http://users.uoa.gr/~elesella/

Αιμιλία Θεμοπούλου

Short CV

athemop@turkmas.uoa.gr

Καθηγήτρια

 Οθωμανική Ιστορία

 887/15-03-2024 τ. Γ'

 

Ιωάννης Σαριδάκης

Short CV

iesaridakis@turkmas.uoa.gr

Αναπληρωτής Καθηγητής

 Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων και Μετάφραση

 204/07-03-2017 τ. Γ΄

https://uoa.academia.edu/IoannisSaridakis

https://scholar.google.com/citations?user=XWgIiUEAAAAJ 

Αντώνης Δεριζιώτης

Σύντομο Β.Σ.

Short CV

aderiziot@turkmas.uoa.gr

Λέκτορας

 Τουρκία και Μέση Ανατολή

 464/07-06-2010 τ. Γ΄

 

Έφη Κάννερ

Σύντομο

Β.Σ.Short CV

canner@turkmas.uoa.gr

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 Τουρκία: Πολιτισμός και Κοινωνία

 808/05-04-2022 τ. Γ΄

 

Κωνσταντίνος Γώγος

Σύντομο Β.Σ.

Short CV

 kgogos@turkmas.uoa.gr

Αναπληρωτής Καθηγητής

 Σύγχρονη Τουρκία: Πολιτικό Ισλάμ   

942/22-03-24 τ. Γ' 

 

Herve Alain Rene Georgelin

Σύντομο Β.Σ.

Short CV

 hgeorgelin@turkmas.uoa.gr

Επίκουρος Καθηγητής 

Ιστορία των Ελληνορθόδοξων πληθυσμών της Ανατολής κατά τους νεότερους και σύγχρονους χρόνους

1431/17-06-2022  τ. Γ΄

 

Ηλιόπουλος Ηλίας

Σύντομο Β.Σ.

Short CV

 i_iliopoulos[at]turkmas.uoa[dot]gr

Επίκουρος Καθηγητής

Τουρκία και Μέση Ανατολή

277 / 05-03-19   τ. Γ΄

 

Γεώργιος -Αλέξανδρος Σγούρος

Σύντομο Β.Σ.

Short CV

gsgouros[at]turkmas.uoa[dot]gr

Επίκουρος Καθηγητής

Γεωγραφία και Χαρτογραφία της Ενέργειας και των Φυσικών διαθεσίμων στη Ν/Α Μεσόγειο

945 / 22-06-20 τ.Γ'