Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Hervé Georgelin

                                                                                                                                 CV   

Ονοματεπώνυμο: Hervé Alain René Georgelin
Βαθμίδα:  Λέκτορας
Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία των Ελληνορθόδοξων πληθυσμών της Ανατολής κατά τους νεότερους και σύγχρονους χρόνους
Ακαδημαϊκοί τίτλοι

1. Επιλογή μέσω Διαγωνισμού από την Γαλλική Σχολή Αθηνών, Ιούνιος 2004.
2. Εγγεγραμμένος στην επετηρίδα για την καθηγητική βαθμίδα «Μaître de 

conférences» στο Γαλλικό Πανεπιστήμιο (Τμήμα 22: Νεώτερη Ιστορία), Φεβρουάριος 2004, και Φεβρουάριο 2008.

3.Διδακτορική Διατριβή στον τομέα Ιστορίας και Πολιτισμού, Ehess, Παρίσι, βαθμός: Άριστα με συγχαρητήρια της Επιτροπής

(mention très honorable, félicitations du jury), Θέμα της διατριβής: La fin de la Belle-Époque àSmyrne, des années 1870 à septembre 1922, δύο τόμοι, 710 σελίδες,υποστήριξη: 18 Νοεμβρίου 2002, διεύθυνση – εποπτεία διδακτορικού: MmeLucette Valensi (Ehess), πρόεδρος της επιτροπής: M. Gilles Pécout (ENS),άλλα μέλη της εξεταστικής επιτροπής: Mme Randi Deguilhem (CNRS), M.François Georgeon (CNRS), M. Raymond Kévorkian (ParisIII), M. BernardLory (Inalco).

 

Αναφορές στην υποστήριξη της διατριβής:A. M., «Զմիւռնիոյմասինտոքթորականաւարտաճառ» [«Υποστήριξηδιδακτορικού περί της Σμύρνης»], σ. 5 στο Αμπακά (Abaka), αρμενο-καναδικόεβδομαδιαίο περιοδικό, Τόροντο, 17 Μαρτίου 2003.

1. Μάστερ (DEA – Diplôme d’Études Approfondies) Ιστορίας και Πολιτισμού,Ehess, Παρίσι, Βαθμός: Άριστα (mention très bien), Ιούνιος 1997, Θέμα τηςδιατριβής: La lente disparition d’un monde ethnique complexe: Smyrne à lafin de l’Empire ottoman, 1894-1922, διεύθυνση – εποπτεία: Mme LucetteValensi, εισηγητής: M. François Georgeon.

2. Επάρκεια διδασκαλίας γερμανικών για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση(Certificatd’aptitudeprofessionnelledel’enseignementsecondaired’allemand),Ιούνιο; 1994.

3. Μάστερ Ι Γερμανικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Paris-III, Βαθμός: Καλά(mention bien), τίτλος της Διατριβής: Armenier in Deutschland seit 1945,διεύθυνση – εποπτεία: M. Richard  Krebbs, Οκτώβριος 1993.

4. Πτυχίο Νέων Ελληνικών, ΠανεπιστήμιοINALCO (Institut National desLangues et Civilisations Orientales), Ιούνιος1993.

5. Δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Diplôme de l’École Supérieure deCommerce de Paris -« Grande école»), εξειδίκευση: «Δημόσια Διοίκηση»(Management Public ), Ιούνιος 1990.

6. Προπαρασκευαστική τάξη για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΔιοίκησηςΕπιχειρήσεων και Εμπορίου (Classe préparatoire au Haut EnseignementCommercial), Λύκειο Hoche, Βερσαλλίες, 1986-1987).Απολυτήριο(Baccalauréat) Επιστημονικής Κατεύθυνσης (Terminale scientifique - C),Λύκειο Richelieu, 92 500 Rueil-Malmaison, Βαθμός: Καλά (mention Bien).

 

Πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντος

Πόλεις-Λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου από την ύστερη οθωμανική περίοδο ως

την σημερινή εποχή.

-     Βία και ετερότητα, εθνοκάθαρση, απελάσεις και γενοκτονίες στην ανατολικήΜεσόγειο από την ύστερη οθωμανική  περίοδο ως σήμερα.

-     Προσαρμογή και αντίδραση μη μουσουλμάνων Οθωμανών υπηκόων καιΤούρκων πολιτών στο ευρύτερο τους πολιτικό, πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιοαπό την ύστερη οθωμανική περίοδο ως την σημερινή εποχή.

Σχέσεις μεταξύ μαρτυριών, λογοτεχνίας και ανθρωπολογικής ιστορίας στην περίπτωσητων Ρωμιών και των Δυτικών Αρμενίων.
Διδασκόμενα μαθήματα

70052 (Χειμερινό Εξάμηνο) Ελληνορθόδοξες κοινότητες στην Μ. Ασία και την

Ανατολική Μεσόγειο

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις περί της ιστορίας καιτης γεωγραφίας των ελληνορθόδοξων πληθυσμών στην ασιατική Οθωμανική Αυτοκρατορίασυμπεριλαμβανόμενης της Αιγύπτου και στη Μαύρη θάλασσα (KaraDeniz) σε πρώην οθωμανικάεδάφη και μια πιο ακριβή κατανόηση της ποικιλομορφίας αυτού του εξαφανισμένου κόσμου οοποίος διαφέρει από τη σημερινή Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό, της ιστορικότητας του – δεν πρόκειται για σταθερό ανθρώπινο σύνολο κατά τη διάρκεια των αιώνων – και των λόγων και τρόπων τηςεξαφάνισής του.

Οι φοιτητές πρέπει να μάθουν τις σημειώσεις τους και να διαβάσουν προσεκτικά το βιβλίο που δίνεταιως βιβλιογραφία μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ. Επιπλέον, η μελέτη των ντοκουμέντων πουαναρτούνται τακτικά στο σύστημα Η-ΤΑΞΗ είναι σημαντικά στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματοςαλλά όχι μόνο, γιατί αποτελούν απαραίτητες ασκήσεις για την απόκτηση της τέχνης του σχολιασμούντοκουμέντου, που δεν θα πρέπει να είναι μια απλή παράφραση.

Οι φοιτητές θα γράψουν μια πρόοδο κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου και μια τελική εξέταση.Η πρόοδος ισούται με το 40% του τελικού βαθμού ενώ η τελική εξέταση με το 60%. Η συμμετοχήστην πρόοδο είναι σημαντική, όπως και η κατανόηση των διορθώσεων και κριτικών του καθηγητή.Οι φοιτητές καλούνται να αποκτήσουν γνώσεις περί του θέματος του μαθήματος. Επίσης προσδοκίατου διδάσκοντος είναι να αποκτήσουν την ικανότητα να σχολιάσουν μεθοδικά άγνωστο ντοκουμέντο(κείμενα διάφορων ειδών, πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, κλπ.) σχετικά με το θέμα, συγκρίνοντάςτο με το σύνολο των γνώσεών τους. Σκοπός είναι να προαχθεί η κριτική ικανότητα των φοιτητών καιόχι η αυτόματη αναπαραγωγή του περιεχομένου.

 

70074 (Χειμερινό Εξάμηνο) Ηθικοθρησκευτικές ομάδες και όψεις του Ισλάμ στη Σύγχρονη Τουρκία

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές ακριβείς γνώσεις για την ύπαρξη και την εξέλιξη των ανθρώπινων ομάδων οι οποίες δεν εντάσσονται είτε εθελοντικά (Ρωμιοί, Αρμένιοι, Εβραίοι) είτε επίσημα(Κούρδοι, Αλεβίτες, κ.α.) στο σχέδιο ίδρυσης του έθνους-κράτους της σύγχρονης Τουρκίας (1923). Οι φοιτητές θα κληθούν να κατανοήσουν γιατί υφίστανται τέτοιες ομάδες στην επικράτεια της νέας Τουρκίας και ποια είναι η δημογραφική τους εξέλιξη. Παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί φέτος στην εκμάθηση της ιστορίας της τουρκικής laiklik (από τη γαλλική έννοια της laïcité) η οποία φαινόταν κατάλληλη για την συνύπαρξη αλλόθρησκων στο καινούργιο κράτος.Οι φοιτητές πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τις σημειώσεις τους, να προσέξουν ιδιαίτερα στις ασκήσεις σχολιασμού ντοκουμέντων διάφορων ειδών που αναρτούνται τακτικά στο σύστημα Η-ΤΑΞΗ. Αυτές οι ασκήσεις στοχεύουν στην απόκτηση από πλευράς φοιτητών της τέχνης του σχολιασμού ντοκουμέντων που δεν θα πρέπει να είναι μια απλή παράφραση. Ένα από τα δυο βιβλία που είναι διαθέσιμα για αυτό το μάθημα στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ θα πρέπει να διαβαστεί.

Οι φοιτητές θα γράψουν πρόοδο κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου και μια τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.Η πρόοδος ισοδυναμεί με το 40% του τελικού βαθμού και η τελική εξέταση με το 60%. Η συμμετοχή των φοιτητώνστην πρόοδο είναι σημαντική καθώς και η κατανόηση των διορθώσεων και των κριτικών του καθηγητή.Οι φοιτητές καλούνται να αποκτήσουν γνώσεις περί του θέματος του μαθήματος. Επίσης προσδοκία του διδάσκοντοςείναι να αποκτήσουν την ικανότητα να σχολιάσουν μεθοδικά άγνωστο ντοκουμέντο (κείμενα διάφορων ειδών,πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, κλπ.) σχετικά με το θέμα, συγκρίνοντάς το με το σύνολο των γνώσεών τους.

Σκοπός είναι να προαχθεί η κριτική ικανότητα των φοιτητών και όχι η αυτόματη αναπαραγωγή του περιεχομένου.

 

70225 (Εαρινό εξάμηνο) Ιστορία των Οθωμανών Αρμενίων από την επέκταση του οθωμανικού κράτους ως την

ίδρυση της τουρκικής Τζουμχουριέτ (29 Οκτωβρίου 1923)

Σημαντικός πληθυσμός στο έδαφος της σημερινής Τουρκίας από αιώνες, οι Αρμένιοι έχουν σχεδόν εξαφανιστεί το 1923. Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές βασικές γνώσεις περί της ιστορίας των Αρμενίων από τον ερχομό των Σελτζούκων ως την κατάργηση της οθωμανικής μοναρχίας. Πού βρίσκονταν επί το πλείστον;Ποιές ήταν οι επαγγελματικές ενασχολήσεις τους; Πώς διαμορφώνεται η δική τους εκδοχή για τον χριστιανισμό;(Έχουν δική τους εκδοχή για τον χριστιανισμό, και ποιά είναι αυτή;) Είναι όλοι οι Αρμένιοι μέλη της ίδιας εκκλησίας;Πως επηρεάστηκαν πολιτισμικά και πολιτικά από την σελτζουκική και μεταοθωμανική εξουσία; Υπήρχαν μορφές συμβίωσης; Υπήρξε αρμενική συμβολή στον οθωμανικό πολιτισμό; Τι είναι αρμενική αφύπνιση (Ζαρτόνκ);

Ποιοί ήταν οι αμιράδες; Πώς άλλαξε την κατάσταση το «Εθνικό Σύνταγμα» του 1863; Τι είναι αρμενικός εθνικισμός;  

Ποιές οργανώσεις τον έχουν καθορίσει; Ποιά ήταν η έκφρασή του;  

Ήταν ιστορικά αναπόφευκτη η τελική εξαφάνιση των Αρμενίων από την επικράτεια της σημερινής Τουρκίας; Πώς και γιατί εξαφανίστηκαν οι Δυτικοί Αρμένιοι από εκείνα τα μέρη;

Τι είναι το Μεγάλο Έγκλημα (Μεντζ Γιεγέρν); Τι σχέση έχει η δημιουργία της έννοιας «γενοκτονία» με την ιστορική πορεία των Δυτικών Αρμενίων;

Ποιά είναι η κληρονομιά εκείνης της ιστορικής πορείας για τη σημερινή Τουρκία;

Οι φοιτητές καλούνται να αποκτήσουν γνώσεις περί του θέματος του μαθήματος. Επίσης προσδοκία του διδάσκοντος είναι να αποκτήσουν την ικανότητα να σχολιάσουν μεθοδικά άγνωστο ντοκουμέντο (κείμενα διάφορων ειδών, πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, κλπ.) σχετικά με το θέμα, συγκρίνοντάς το με το σύνολο των γνώσεών τους. Σκοπός είναι να προαχθεί η κριτική ικανότητα των φοιτητών και όχι η αυτόματη αναπαραγωγή του περιεχομένου.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

George A. Bournoutian, A Concise History of the Armenian People 2002 Costa Mesa, Ca.,  Mazda Pub ISBN-13: 978-1568591414

Βαχάκν Νταντριάν, Η Ιστορία της Αρμενικής Γενοκτονίας, Αθήνα, Στοχαστής, 2002, ISBN 960-303-120-8

Μ.Γ. Σεργής, Ελ. Κ. Χαρατσίδης, Γαρυφ. Γ. Θεοδωρίδου (επιμέλεια), Από το Αραράτ στον Όλυμπο, Θεσσαλονίκη, Σταμούλη,

2015, ISBN: 9789609533546

 

70226 (Εαρινό εξάμηνο) Ανθρωπολογική ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας της ύστερης περιόδου

Με θεωρητικό υπόβαθρο τη γερμανόφωνη παράδοση της Anthropologische Geschichte  (Wulf 2002) και των καινοτόμων προσεγγίσεων Γάλλων ιστορικών όπως ο Alain Corbin, ο οποίος έδειξε ότι και η ζωή των αναλφάβητων ανωνύμων έχει ιστορική σημασία, αλλά και με βάση τις έρευνες των oθωμανολόγων François Georgeon και Paul Dumont, αυτό το μάθημα σκοπεύει να παρουσιάσει καθημερινές όψεις της ζωής των Οθωμανών κατά την ύστερη περίοδο της αυτοκρατορίας (19ος και

20ος αιώνας) και τις ιστορικές τους αλλαγές, στις οποίες δεν αφιερώνεται συχνά επαρκής προσοχή, όπως :

 • η κατοικία (Πώς διοργάνωσαν Οθωμανοί υπήκοοι τον ιδιωτικό τους χώρο, υπήρχαν αλλαγές στην επίπλωση; Υπήρχαν τοπικές και ταξικές διαφορές; Υπήρχαν συνέπειες αυτών των αντιλήψεων και στον αστικό ιστό;)

 • οι διατροφικές συνήθειες (Τι αλλά και σε ποιό καθημερινό τελετουργικό έτρωγαν οι Οθωμανοί υπήκοοι; Υπήρχαν μορφές συλλογικής σίτισης;),

 • το ντύσιμο (Μόδα, αλλαγές κανόνων: Πώς παρουσίαζαν τον εαυτόν τους ανάλογα με τον τόπο και την κοινωνική τάξη τους;),

 • το σώμα και η υγιεινή (δημόσια ή ιδιωτικά λουτρά ή έλλειψη τέτοιων υποδομών, ιατρική)

 • η διασκέδαση (θέατρο, σινεμά, άθλημα, χοροί), τα παιδικά παιχνίδια

 • γραπτός και προφορικός κόσμος: Πώς εντάσσονται οι Οθωμανοί ανάλογα με την ταξική, εθνοτική, θρησκευτική προέλευση στους δύο κόσμους; Υπήρχε διάλογος μεταξύ των δύο σφαιρών; Πώς κέρδισε έδαφος ο γραπτός λόγος;

 • Η οικογένεια: οι γάμοι: πρακτική και κανόνες (οι απαγορεύσεις των μικτών γάμων, το ανώτερο καθεστώς των μουσουλμάνων ανδρών), γονικές σχέσεις, υιοθεσία

 • οι κηδείες και τα πένθη (με διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των διάφορων θρησκευτικών κοινοτήτων): πώς ενσωματωνόταν ο θάνατος στην κοινωνική και πολιτισμική ζωή των Οθωμανών υπηκόων;

 • οι σχέσεις μεταξύ γειτόνων (komşuluk),

 • τις μεγάλες ή μικρές εορτές των διάφορων ημερολογίων (θρησκευτικών αλλά και εθνικών)

 • τα κοινωνικά περιθώρια (εκπόρνευση, μορφές άρνησης των κανόνων της ομαλότητας και του αξιοσέβαστου: π.χ. ο Τσακιτζής στη Δυτική Μικρά Ασία),

 • η κοινωνική παραγωγή των ομαλών τύπων αρρενωπότητας και θηλυκότητας: Υπήρχαν και κοινωνικά ομαλές εξαιρέσεις; Τι ρόλο παίζουν ο στρατός κι τα εκπαιδευτικά συστήματα στην ύστερη περίοδο;

Σημαντικό μεθοδολογικό ζήτημα θα είναι η χρήση πηγών σε κάθε θεματική ομάδακατάλληλων για  μια ιστοριογραφία που δεν συγκεντρώνεται μόνο στα μεγάλαγεγονότα αλλά σε πιο διακριτικά αν και πανταχού παρόντα φαινόμενα.Οι φοιτητές καλούνται να αποκτήσουν γνώσεις περί του θέματος του μαθήματος.Επίσης προσδοκία του διδάσκοντος είναι να αποκτήσουν την ικανότητα νασχολιάσουν μεθοδικά άγνωστο ντοκουμέντο (κείμενα διάφορων ειδών, πίνακεςζωγραφικής, φωτογραφίες, κλπ.) σχετικά με το θέμα, συγκρίνοντάς το με το σύνολοτων γνώσεών τους. Σκοπός είναι να προαχθεί η κριτική ικανότητα των φοιτητών καιόχι η αυτόματη αναπαραγωγή του περιεχομένου.

 

70230 (Πτυχιακό μάθημα) Εισαγωγή στην αρμενική γλώσσα

και λογοτεχνία

Σκοπός του μαθήματος είναι να μάθουν οι φοιτητές τα βασικά στοιχεία

της δυτικής αρμενικής γλώσσας όπως ομιλείται ακόμα σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, στην αραβική Εγγύς Ανατολή, στην Ελλάδα και τις

υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, στη Δυτική Ευρώπη, στη Βόρεια και στη

Νότια Αμερική σε αρμενικές κοινότητες που δημιουργήθηκαν μετά από

το 1915 από επιζήσαντες της γενοκτονίας των Οθωμανών Αρμενίων.

Αυτή η γλώσσα ήταν ο γλωσσικός κανόνας της αρμενικής εκπαίδευσης,

της πλούσιας λογιοσύνης (κυρίως στη λογοτεχνία και στον τύπο) των

Αρμενίων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Αρχικό βήμα θα είναι η εξοικείωση με το αρμενικό αλφάβητο, η εκμάθηση

του οποίου δεν απαιτεί παρά μόνο λίγα μαθήματα. Σε σύγκριση με άλλα

συστήματα όπως η αραβο-ισλαμική γραφή, το αρμενικό αλφάβητο είναι πολύ

πιο εύκολο.

Στη συνέχεια θα γίνει σταδιακά εισαγωγή σε κύριες δομές της αρμενικής

γλώσσας (φωνητική, μορφολογία, σύνταξη). Η μέθοδος της σύγκρισης με

αντίστοιχες δομές στην τουρκική και την ελληνική θα υποστηρίξει την

μαθησιακή διαδικασία και ταυτόχρονα θα διαφωτίσει σημαντικές ομοιότητες και διαφορές.
Παράλληλα στην εκμάθηση της γλώσσας, αποσπάσματα αρμενικών κειμένων

διαφόρων προελεύσεων θα ολοκληρώσουν την εικόνα ενός εξαφανισμένου

κόσμου των μη-μουσουλμάνων στο οθωμανικό πλαίσιο και των σημερινών

πολιτισμικών φαινόμενων σε μεταοθωμανικές συγκυρίες, με έμφαση στην

κατάσταση στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Τα κείμενα θα είναι αρχικά σε

μετάφραση και αργότερα, οπότε θα είναι δυνατόν, στο πρωτότυπο.

Η προσέγγιση είναι αφενός επικοινωνιακού χαρακτήρα, βασίζεται αφετέρου σε

συνεπή κατανόηση και ακριβή χρήση της γραμματικής.

Σύγγραμμα: ο διδάσκων θα αναρτήσει υλικό στην η-Τάξη, θα διανείμει κείμενα στο

μάθημα.

Εξετάσεις: Οι φοιτητές θα γράψουν μία πρόοδο. Στο τέλος θα διεξαχθούν εξετάσεις

γραπτές και προφορικές.

Ως την αρχή του μαθήματος  μπορεί κανείς να γνωρίσει το αλφάβητο μέσω του εξής

συνδέσμου: https://www.youtube.com/watch?v=nhWIY76qwZI

Οι φοιτητές καλούνται να αποκτήσουν γνώσεις περί του θέματος του μαθήματος.

Επίσης προσδοκία του διδάσκοντος είναι να αποκτήσουν την ικανότητα να

σχολιάσουν μεθοδικά άγνωστο ντοκουμέντο (κείμενα διάφορων ειδών, πίνακες

ζωγραφικής, φωτογραφίες, κλπ.) σχετικά με το θέμα, συγκρίνοντάς το με το σύνολο

των γνώσεών τους. Σκοπός είναι να προαχθεί η κριτική ικανότητα των φοιτητών και

όχι η αυτόματη αναπαραγωγή του περιεχομένου.

Σύνολο επιστημονικών δημοσιεύσεων

Δημοσιεύσεις:

1.         Κριτική βιβλίου: του Erik Sjoberg.  The Making of the Greek Genocide:

Contested Memories of the Ottoman Greek Catastrophe. (New York: Berghahn

Books, Incorporated, 2016) 266 pp. $110.00 (cloth), ISBN 978-1-78533-325-

5https://networks.h-net.org/node/3911/reviews/1584347/georgelin-sjoberg-making-

greek-genocide-contested-memories-ottoman

2.         3η έκδοση της Σμύρνη από τον κοσμοπολιτισμό έως τους εθνικισμούς

(Κέδρος, Αθήνα, 2017)

http://www.presspublica.gr/ierve-georgelin-smyrni-apo-ton-kosmopolitismo-eos-tous-ethnikismous/

http://www.andro.gr/empneusi/herve-georgelin/

Συνεργασίες:

1.         Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου ‘The Social,

Cultural and Economic History of Izmir and the Region’, που δημιουργήθηκε από το

Ίδρυμα Χραντ Ντινκ στη Σμύρνη, τις 24-25 Νοεμβρίου 2017.

https://hrantdink.org/en/activities/projects/history-program/1119-izmir-and-the-region-hundred-years-of-social-economic-and-cultural-change-1850-1950

2.       Γνωμοδότηση για το ηλεκτρονικό περιοδικό L'Atelier du CRH του Centre de

recherches historiques (École des Hautes Etudes en Sciences Sociales), επαφή: κ.

Antoine Roullet, τις 29 Μαΐου 2018. crh.ehess.fr/index.php

Ομιλία:

The Levantines: Identities and Heritage - 2 – 3 November 2018 Cotsen

Hall, Gennadius Library, Athens "Smyrna in the war-time - End of

October 1914-September 8th, 1922" https://www.youtube.com/watch?v=ywT8Mvy14rQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1_WLO6EENgb6R-zJnJbtk0NyZkJmfo-dreWGYSh3ovz4SEeOLoycW9i88 Οργανωτής: http://www.levantineheritage.com/

Πρόσκληση της Ελληνικής Επιτροπής Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.) σε συνεργασία με το Ιστορικό & Παλαιογραφικό Αρχείο (Ι.Π.Α.) του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας (Μ.Ι.Ε.Τ.)

Ιστορία από κάτω κι εκ των έσω: η περίπτωση των μειονοτικών στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου – Προβληματισμοί κατά την αξιοποίηση ιστορικών μαρτυριών, στο Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο, τις 23 Μαρτίου 2018Παρουσίαση της 3ης έκδοσης Σμύρνη από τον κοσμοπολιτισμό έως τους εθνικισμούς (Κέδρος, Αθήνα, 2017)

Στις 20 Ιανουαρίου 2018 στο Δημοκρίτειο Βιβλιοχαρτοπωλείο, Κομοτηνή, με την κα. Αικατερίνη Μάρκου (Δρ. Κοινωνιολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

http://www.paratiritis-news.gr/article/198509/Parousiasi-tou-bibliou-Smurni-Apo-ton-kosmopolitismo-eos-tous-ethnikismous-stin-Komotini

Στις 19 Ιανουαρίου 2018 στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Ξάνθης με την κα. Αικατερίνη Μάρκου (Δρ. Κοινωνιολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) http://www.paratiritis-news.gr/article/198627/Smurni-Apo-ton-kosmopolitismo-eos-tous-ethnikismousΣτις 16 Φεβρουαρίου 2018 στο βιβλιοπωλείο Ο Πολίτης, Αθήνα, με την κα. Αιμιλία Θεμοπούλου (Δρ. Ιστορίας, ΕΚΠΑ) και τον κ. Ιωάννη Παπαχρήστου (Δρ. Φιλοσοφίας)

Στις 21 Νοεμβρίου 2017 στο βιβλιοπωλείο Λεξικοπωλείο, Αθήνα με τον κ. Αλέξανδρο Μασσαβέτα, συγγραφέα, και τον κ. Κωνσταντίνο Σταματόπουλο (Δρ. Ιστορίας) https://www.youtube.com/watch?v=AnE-Maj4854

Στις 27 Οκτωβρίου, στο Σεμινάριο Σύγχρονης Ιστορίας (Βιβλιοθήκη του Δήμου Κηφισιάς (Έπαυλη Δροσίνη) του κ. Βλάση Αγτζίδη (Δρ.Ιστορίας)

 

Συνομιλητής στις παρουσιάσεις των εξής βιβλίων:Αιμιλία Σαλβάνου, Η συγκρότηση της προσφυγικής μνήμης (Νεφέλη, Αθήνα, 2018) στο Café ArtPolis, τις 22 Μαρτίου 2018

https://vimeo.com/263095449

Αλέξανδρος Μασσαβέτας, Κωνσταντινούπολη, Οι άγνωστες γειτονιές του Κερατίου, (Πατάκη, Αθήνα, 2017), στο Public - Πλατεία Συντάγματος, τις 7 Δεκεμβρίου 2017

Αλέξανδρος Μασσαβέτας, Μικρά Ασία: Το παλίμψηστο της μνήμης (Πατάκη, Αθήνα, επανέκδοση: 2016), στην Εστία Νέας Σμύρνης, τις 29 Νοεμβρίου 2017

Συμμετοχές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα:

1. Σμύρνη – İzmir: Από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ως τις σημερινές συνέπειες: Από τον κοσμοπολιτισμό ως τους εθνικισμούς, 1870 – Σεπτέμβριο 1922, στις 10 Νοεμβρίου 2016

2. Η Γενοκτονία των Αρμενίων από το 1915 ως σήμερα, στις 28 Νοεμβρίου 2016

3. Η Γενοκτονία των Ποντίων από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ως τις σημερινές συνέπειες, την 1η Δεκεμβρίου 20164. Δυτικοί Ιεραπόστολοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Καθολικισμός και προτεσταντισμός στην οθωμανική επικράτεια: καινούργιος ντόπιος χριστιανισμός ή άμεση δυτική επέμβαση; στις 24 Μαρτίου 2017