Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΖΗΣ

                                                                                                                              CV     


Ονοματεπώνυμο:  Ιωάννης Θ. Μάζης
Βαθμίδα:  Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γνωστικό αντικείμενο:  Οικονομική Γεωγραφία και Γεωπολιτική Θεωρία
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
  • Διδακτορικό Επικρατείας της Γαλλικής Δημοκρατίας (Doctorat D’État es Lettres et Sciences Humaines-Géographie économique), Ινστιτούτο Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αίξ-Μασσαλίας ΙΙ, Αίξ αν Προβάνς της Νοτίου Γαλλίας.
  • Δίπλωμα Εμβριθών Σπουδών (DEA) (Γεωγραφία Μεταφορών Εμπορευμάτων και Ανάλυση Χώρου), Ινστιτούτο Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αίξ-Μασσαλίας ΙΙ, Αίξ αν Προβάνς της Νοτίου Γαλλίας.
  • Διπλωματούχος Μηχανικός, Τμήμα Τοπογράφων και Αγρονόμων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
Πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντος  α) στην μελέτη της ανακατανομής ισχύος στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Τουρκία υπό την επίδραση του γεωπολιτικού παράγοντος του ισλαμιστικού κινήματος (σουνιτικού και σιιτικού), τα ζητήματα διεθνούς ανακατανομής ισχύος λόγω φυσικών και κλιματικών παραγόντων (ύδατα, φαινόμενο θερμοκηπίου, ζητήματα τήξεως πάγων) και

 β) στην Θεωρητική και Μεθοδολογική ολοκλήρωση της Σύγχρονης Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως με τη χρήση ποσοτικο-ποιοτικών μεθόδων στο νεοθετικιστικό πλαίσιο της Μελέτης του Διεθνούς γίγνεσθαι, της οποίας εισηγητής σε διεθνές επίπεδο είναι ο ίδιος.

Διδασκόμενα μαθήματα

1) Οικονομική Γεωγραφία και Γεωπολιτική της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και της Τουρκίας Ι (70040)

2) Οικονομική Γεωγραφία και Γεωπολιτική της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και της Τουρκίας ΙΙ (70044)

3) Γεωπολιτική Ανάλυση Διεθνών Πολιτικών Γεγονότων (70033)

4) Πολιτικοοικονομικό και μυστικιστικό Ισλάμ στη σύγχρονη Τουρκία (70066) ,

στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

1) Διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Γεωγραφίας και Ανάλυσης Χώρου, του Τμήματος Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)

2) Διδάσκει επίσης στο Μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου της Τουλούζης «Αnalyse de Conflits», ζητήματα Ελληνοτουρκικών σχέσεων.

3) Διδάσκει σε όλες τις, Μεταπτυχιακού Επιπέδου, Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας της χώρας όπως ( The NATO School in Oberammergau-Germany, με τον τίτλο του Καθηγητού στη Σχολή Εθνικής Αμύνης/ΓΕΕΘΑ, Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου/ΓΕΕΘΑ, Σχολή Πολέμου Ναυτικού/ΓΕΝ, Σχολή Πολέμου Αεροπορίας/ΓΕΑ, Σχολή Στρατολογίας/ΓΕΕΘΑ, όπως και στις: Σχολή Εθνικής Ασφαλείας/ΥΔΤΠΠ, ΤΕΜΕΣ/ ΥΔΤΠΠ, και ΤΕΜΑΑ/ ΥΔΤΠΠ).

4) Διδάσκει «Εισαγωγή στη Γεωπολιτική και Γεωπολιτική της Ενέργεια», στην Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου των Εξωτερικών.

Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Università Autónoma de Barcelona και στο Università Federico II, Νάπολι, Ιταλία και έχει συμμετάσχει ως Καθηγητής και διδάσκων Γεωπολιτικής στα ετήσια post-doc σεμινάρια του University of Naples τα τελούμενα σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια: Sorbonne, Rome, Bologna, Trieste (Institute of Geopolitics/School of Foreign Politics and Diplomacy), Benevento and Novara, κτλ. 

Σύνολο επιστημονικών δημοσιεύσεων

1. I. Th. Mazis, Introduction to Economic Geography and International Economic Relations /Εισαγωγή στην Οικονομική Γεωγραφία και στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, (in Greek) Hellenic University Publications, Athens 1989, 236 p.

2. I. Th. Mazis, Contribution to the Geopolitics of Islam, Συμβολή στην Γεωπολιτική των Ισλάμ,(in Greek) Scientific Yearbook of the Department of Foreign Languages-Translation and Interpretation, Ionian University, Corfu, Academic Year 1991-1992, 75 p.

3. I. Th. Mazis, Turkey in the year 1992: Contemporary geopolitical facts and perspectives, (in Greek) Scientific Yearbook of the Department of Foreign Languages Translation and Interpretation, Ionian University, Corfu, Academic Year 1992-1993, published in 1999, 51 p.

4. I. Th. Mazis, Geography of the Islamist Movement in the Middle East/Geographia tou Islamistikou kinimatos stin Messi Anatoli, (in Greek), Papazisis, Athens 2012

5. I. Th. Mazis, The Hydrogeopolitical Role of Turkey in the Fertile Crescent, (in Greek) Αrchives of Εconomic Ηistory, Vol. VΙ, no. 1, January-June 1995, pp.: 83-123

6. I. Th. Mazis, Geopolitics of Water in the Middle East: Arab Countries - Israel - Turkey, (in Greek) Trohalia Publishing, Athens 1996, 440 p.

7. I. Th. Mazis, Le Rôle de la Τurquie en matière de géopolitique de l’eau dans le croissant fertile, Τraduction : Christian Ρappas, Εd. Enimerossi, Corfu, 1996, 54 p.

8. Ι. Th. Mazis, Τhe Ρrinciples of Geopolitics and the case of the Greek Space in South Εastern Μediterranean, Ιnstitute of Ιnternational Relations Οccasional Research Ρaper Νo 12, Ρanteion University of Social and Ρolitical Sciences, Αthens, Αugust 1997, 57 p.

9. Ι. Th. Mazis, Islam and Economy in Turkey, ELIAMEP occasional papers ΟΡ98.12, Αθήνα 1998, (see: www.eliamep.gr), 55 p.

10. I. Th. Mazis, Mystical Islamic Orders. The Asia Minor space/Mystikistika islamika Tagmata. O Mikrassiatikos khoros, (in Greek) Papazisis, Athens 2013.

11. I. Th. Mazis, The Arab-Israeli Conflict and the Geopolitics of Eastern Mediterranean in the Second Half of the 20th Century, ELIAMEP OP01.05, Athens 20011, 51 p.

12. I. Th. Mazis, Geopolitics: Theory and Praxis, Papazisis and ELIAMEP Publishing, Athens 2002, 778 p. (in Greek. Contains chapters in Greek, English and French and 42 coloured maps).

13. Ι. Th. Mazis, “Greece’s New Defence Doctrine: A Framework Proposal”, CRISSMA Working Papers, Facoltà di Scienze Politiche del Università Cattolica di Sacro Quore / Milano, 2005, / Centro di Ricerche sul Systema Sud e il Mediterraneo Allargato / Research Centre on the Southern System and Wider Mediterranean / no 8 – 2005, pp. 07 - 86.

14. I. Th. Mazis, Geopolitics of the Wider Middle East and Turkey, Livanis Publications, Athens 2008, pp. 410 and 46 coloured Maps. (in Greek).

15. I. Th. Mazis, Metatheoretical Critical approache of International Relations and Geopolitics. The neoposistivist frame/Metatheoritiki Kritiki Diethnon skhesseon kai Geopolitikis. To neothetikistiko plaisio, Papazisis Publications, Athens 2012, pp. 920 (in Greek).

16. I. Th. Mazis, The strategic depth and Turkey/To stratigiko vathos kai i Tourkia, Eds. Η. Kouskouvelis-S. Litsas, [article I. Th. Mazis: «Davutogleian approache and Geopolitical Analysis: A critical presentation/Davutogliani proseggissi kai Geopolitiki Analyssis»], pp. 47- 105

17. I. Th. Mazis, Davutoğlu and Geopolitics/Davutoglou kai Geopolitiki, Herodotos publications, Athens 2012, pp. 98

18. I. Th. Mazis, VERBA GEOPOLITICA ET ISLAMICA (Texts 1995-2012), volume Α', Herodotos Publications, Athens 2013, pp. 905

19. I. Th. Mazis (Dir./Ed.), Les soulèvements dans le monde arabo-musulman: questions de sécurité et de stabilité en Méditerranée, National and Kapodistrian University of Athens, Dpt  of Modern Turkish Studies and Modern Asian Studies, International Conference Proceedings, Athens 2012, pp. 922

20. I. Th. Mazis-V. G. Balafouta, Τhe Geopolitical reality in the Dipole Greece-Cyprus. Solutions and allibi/ Η Γεωπολιτική Πραγματικότητα στο Δίπολο Ελλάδος-Κύπρου. Λύσεις και άλλοθι, Papazisis Publications, Athens 2014, pp. 920 (in Greek).

21. I. Th. Mazis, Dissertationes Acadenicae Geopoliticae. Varii generis linguis occidentalibus editae cum introductione et indice (cura Ioannis Kotoulas), éditions Papazisi, Athens 2015,

pp.1200.

22. I. Th. Mazis, Geopolitics: Αcademic dissertations, vol. I (1983-2008), pp. 678 and vol. II (2009-2016), pp. 706, (1983-2008), LEIMON publ. (Total: pp.1384).

23. I. Th. Mazis et all, Geopolitics and Geostrategics of the Syrian Crisis, LEIMON publ., pp. 174.

II.a). Επιλεγμένα Επιστημονικά Άρθρα (σε Αγγλική, Ιταλική, Γερμανική και Γαλλική γλώσσα [refereed])

1. (1993) I. Th. Mazis, “Τhe Αrmenian Question: a challenge for geopolitical analysis”, Vol. 5, 1993, Αthens, Journal of Αfrican and Οriental Studies, pp.: 72-90.

2. (1995) I. Th. Mazis, “Α Geopolitical Αnalysis on the issue of the water reserves in Μiddle Εast”, Journal of Οriental and Αfrican Studies, Vol. 7, Αthens, 1995.

3. (1996) I. Th. Mazis, “Τhe Ρrinciples of Geopolitics and the case of the Greek Space in South Εastern Μediterranean”, “Αrchives of Εconomic Ηistory”, vol. VΙΙ, no 1-2, Jan.-Dec., Αthens, 1996, pp. 93-107.

4. (2000) I. Th. Mazis, “The new world order and the Middle East: the creation and Realignment of States in Three Stages”, Defencor Pacis, Defence Analysis Institute,issue 4, January 2000, pp. 29-38.

5. (2000) I. Th. Mazis, “Tarikat and Cemaat in Modern day Turkey”, Defencor Pacis, Defence Analysis Institute, , issue 6, September 2000, pp. 63-82.

6. (2002) I. Th. Mazis, “La geopolitica contemporanea: basi e definizioni di metodo”, DADAT, Università degli Studi di Napoli-Federico II, [ΙΤΑΛΙΑ] επιστημονική επιθεώρηση με κριτές του Dipartimento delle Dinamiche Ambientali e Territoriali, Saggi di Geopolitica, (Επιστημονικά Τετράδια-Working Papers), Napoli, Maggio 2002, pp. 1-11.

7. (2002) I. Th. Mazis, “Globalizzazione: la geopolitica dell’ informazione o della lingua della traduzione e de la cultura”, DADAT, Università degli Studi di Napoli-Federico II, επιστημονική επιθεώρηση με κριτές του Dipartimento delle Dinamiche Ambientali e Territoriali, Saggi di Geopolitica, (Working Papers), Napoli, Maggio 2002, pp. 11-19.

8. (2002) I. Th. Mazis, “Unione Europea-Grecia e Cipro di fronte alla politica degli U.S.A. in Eurasia ”, DADAT, Università degli Studi di Napoli-Federico II, επιστημονική επιθεώρηση με κριτές του Dipartimento delle Dinamiche Ambientali e Territoriali, Saggi di Geopolitica, (Working Papers), Napoli, Maggio 2002, pp. 19-33.

9. (2002) I. Th. Mazis, “Analisi geopolitica del canale maritimo-commerciale Dardanelli- Egeo ”, DADAT, Università degli Studi di Napoli-Federico II, επιστημονική επιθεώρηση με κριτές του Dipartimento delle Dinamiche Ambientali e Territoriali, Saggi di Geopolitica, (Working Papers), Napoli, Maggio 2002, pp. 33-53.

10. (2002) I. Th. Mazis, “Europa-Islam: Demoni, Dei e Uomo ”, DADAT, Università degli Studi di Napoli-Federico II, επιστημονική επιθεώρηση με κριτές του Dipartimento delle Dinamiche Ambientali e Territoriali, Saggi di Geopolitica, (Working Papers), Napoli, Maggio 2002, pp. 53-63.

11. (2002) I Th. Mazis, “Le conceguenze geopolitiche degli avvenimenti dell’11 Settembre nel Mediterraneo Sud-Orientale: analisi geopolitica ”, DADAT, Università degli Studi di Napoli-Federico II, Dipartimento delle Dinamiche Ambientali e Territoriali, Saggi di Geopolitica, (Working Papers), Napoli, Maggio 2002, pp. 63-81.

12. (2004) Ι. Th. Mazis,“The Mediterranean Geopolitical structure and the matter of resolving the Cyprus issue in accordance with the Anan Plan”, CRISSMA Working Papers, Facoltà di Scienze Politiche del Università Cattolica di Sacro Quore / Milano, Centro di Ricerche sul Systema Sud e il Mediterraneo Allargato / Research Centre on the Southern System and Wider Mediterranean, no 2 – 2004, pp. 5 - 29.

13. (2004) Ι. Th. Mazis, “The new Geopolitical Reality and its Ideological Requirements”, CRiSSMA Working Papers, Facoltà di Scienze Politiche del Università Cattolica di Sacro Quore / Milano, Centro di Ricerche sul Systema Sud e il Mediterraneo Allargato / Research Centre on the Southern System and Wider Mediterranean, no 2 – 2004, pp. 33 - 50.

14. (2005) Ι. Th. Mazis,“Greece’s new defence doctrine: A Framework Proposal”, CRiSSMA Working Papers, Facoltà di Scienze Politiche del Università Cattolica di Sacro Quore / Milano, 2005, Centro di Ricerche sul Systema Sud e il Mediterraneo Allargato / Research Centre on the Southern System and Wider Mediterranean, no 8 – 2005, pp. 07 - 86.

15. (2005) I. Th. Mazis, “Establishing a National Security Council in Greece. Backround, Social and Organizational Context, Strategic Aims and Objectives”, Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie,          Institut            für         Strategie     und   Sicherheitspolitik          der Landesverteidigungsakademie, 17/2005, Wien, Ősterreich,: in C. Glatzl, G. Hauser, F. Kernic (Hrsg) Europäische Sicherheit und Streitkräftereform in der Weltgesellschaft, p.p.: 131-153.

16. (2005) I. Th. Mazis, “A Geo-cultural perspective of Global Stability and Security: The root causes of Terrorism”, China Institute for International Strategic Studies (C.I.I.S.S.) /Defence Analyses Institute (D.A.I.), C.I.I.S.S. - D.A.I./I.A.A.: Cooperation on Defence Diplomacy, Beijing CHINA, May 2005, Conference Proceedings, pp: 41- 58.

17. (2005) I. Th. Mazis, “The Geopolitical Presentation of the Cyprus Issue in the Present Conjuncture”, C.I.I.S.S. - D.A.I./I.A.A.: Cooperation on Defence Diplomacy, China Institute for International Strategic Studies (C.I.I.S.S.)/ Defence Analyses Institute (D.A.I.), Beijing CHINA, May 2005, Conference Proceedings, pp: 35- 40.

18 (2005) I. Th. Mazis, “Oil Traffic in the Black Sea Straits- ‘Bourgas/Alexandroupolis’ Project”, Defensor Pacis, Defence Analysis Institute, issue16, Αthens, 2005., pp. 180 – 190.

19. (2005) I. Th. Mazis,“Geostrategic Analysis of the Current Situation in the South-eastern Mediterranean”, Defensor Pacis, Defence Analysis Institute, issue16, Αthens, 2005., pp. 7- 20.

20. (2007) I. Th. Mazis,“The Geostrategic Lessons Learned from a Conflict: Israel - Hezbollah”, Defensor Pacis, Defence Analysis Institute, vol.20, Αthens, March 2007, pp. 16- 37.

21. (2007) I. Th. Mazis, Geopolitical and Geostrategic Analysis of the Israel - Hezbollah Assymetric War (12 July - 11 August 2006)”, C.I.I.S.S. / I.A.A.: Cooperation on Defence Diplomacy, Athens/ China Institute for International Strategic Studies (C.I.I.S.S.)/ Defence Analyses Institute (D.A.I.), Beijing in November 2006, Defensor Pacis (Special Issue I.A.A./C.I.I.S.S.), Vol. 19, January 2007, pp.: 28-37.

22. (2007) I. Th. Mazis, “A Geopolitical analysis in the Recent Lebanon Crisis and the Broader Implications(Summer 2006)”, Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie, Institut für Strategie und Sicherheitspolitik der Landesverteidigungsakademie, 8/2007, Wien, Ősterreich: in Gunther Hauser-Gerald Brettner-Messler (Hrsg.), pp. 149-184.

23. (2008) I. Th. Mazis,“The Afgan-Pakistani islamist movement, as a cause of instability in the Wider Middle East”, Defensor Pacis, Defence Analysis Institute, vol. 22, Αthens, March 2008, p.p.: 38-54.

24. (2008) I. Th. Mazis, “Critique de la Géopolitique Critique ou bien « Qui a peur de l’analyse géopolitique moderne ?”, Etudes Internationales, vol. no. 106, (1/2008), 1SSN 03308758, Association of International Studies, Tunis/Tunisie, Imp. La Kasbah-Tunis, p.p. 140-153.

25. (2010) I. Th. Mazis - G. A. SgourosGeopolitics of Energy in the Kastelorizo - Cyprus – Middle East Complex”, Regional Science Inquiry Journal, The Journal of the Hellenic Association of Regional Scientists, December 2010, Volume II, Number 2, ISSN: 1791-5961, The RSI Journal is included in the Reference List of: EconLit (3/2011) Eng. Ed.

26. (2010) I. Th. Mazis - Alexandros Stogiannos,Die Boden – Staat Relation in Friedrich Ratzels politisch– geographischer Lehre”, Zeitschrift für die Regionale Wissenschaft, Helleniscer Verband der Regionalen Wissenschaftler, Dezember 2010, Volumen I, Nummer 1, Electronic and hard copy editions are offered free of charge (ISSN: 1792-8060) (ISSN ONLINE: 1792-8087), The RSI Journal is included in the Reference List of: EconLit (3/2011) Eng. Ed.

27. (2011) I. Th. Mazis - A. Stogiannos,Der Staat als Erscheinung des neuartigen sozialen Lebens in Friedrich Ratzel politisch - geographisher Analytik”, Zeitschrift für die Regionale Wissenschaft, Vol. II (2), 2011, S. 11-19, (ISSN: 1791-5961) (ISSN on line: 1791-7735). The RSI Journal is included in the Reference List of: EconLit (3/2011) Eng. Ed.

28. (2012) I. Th. Mazis I. - Sarlis M.,The Geopolitical Impact of the Syrian Crisis on Lebanon”, Regional Science Inquiry Journal, Vol. IV, (3), 2012, Special Issue, pp. 101-106. The RSI Journal is included in the Reference List of EconLit (3/2011), RSA I, EconPapers, RePEc, Ideas IM.

29. (2012) I. Th. Mazis, Rapport à la Fondation Méditerranéenne d' Études Strategiques, Une nouvelle équilibre stratégique Internationale et Méditerranéenne:L'influence russe et chinoise au sous-système euro-Méditerranéen”, 22ème Session de la Fondation Méditerranéenne d' Études Strategiques, Athènes, 10-13 avril, 2012 (Mercredi 11 avril 2012)

30. (2013) I. Th. Mazis, “Theoretical Perception of Geopolitics in Davutoğlu's work: A Critical Presentation”, Civitas Gentium 3:1 (2013) 9-50

[http://cg.turkmas.uoa.gr/index.php/cg/article/view/46]

31. (2013) I. Th. Mazis,Geopolitical Analysis of the Greater Middle East System in the Present Juncture”, Regional Science Inquiry Journal, Vol. V, (1), 2013, pp. 163-171, The RSI Journal is included in the Reference List of EconLit (3/2011), RSA I, EconPapers, RePEc, Ideas IM.

32. (2013) I. Th. Mazis, “The Geostrategic Axis between Israel, Cyprus and Greece: Turkey's Planning in the Region”, Civitas Gentium, Section C, 3:1 (2013) 59-71

[http://cg.turkmas.uoa.gr/index.php/cg/article/view/48]

33. (2013) I. Th. Mazis, “L'effet syrien et l'analyse géopolitique et géostratégique du moyen Orient actuel”, Civitas Gentium 2:1 (2012) 59-7734.α. [http://cg.turkmas.uoa.gr/index.php/cg/article/view/32] 33.a. also in: (2013) I. Th. Mazis, (Dir./Ed.), Les soulèvements dans le monde arabo- musulman: questions de sécurité et de stabilité en Méditerranée, pp. 545-566 in National and Kapodistrian University of Athens, Dpt of Modern Turkish Studies and Modern Asian Studies, International Conference Proceedings, Athens 2013, pp. 922

34. (2013) I. Th. Mazis - Sarlis M.,“ A Geopolitical Analysis of the Activation of the Shiite Geopolitical Factor within the Syrian Conflict Geosystem”, Regional Science Inquiry Journal, Vol. V, (2), 2013, pp. 125-144. (ISSN-1791 7735 On line, ISSN-1791-5961 Print). The RSI Journal is included in the Reference List of: EconLit (3/2011) Eng. Ed., RSA I, EconPapers, RePEc, Ideas IM.

35. (2013) I. Th. Mazis, L'analyse Géopolitique Systémique: Propositions terminologiques et Definitions Metathéoriques selon l'exigence Metathéorique Lakatienne”, Géographies, Géopolitiques et Géostratégies Régionales, Vol. I, (1), 2013, pp. 21-32 [ISSN: 2241-6927 PRINT & ISSN: 2241-6935 On line] The GGGR belongs to the RSI Journal is included in the Reference List of: EconLit (3/2011) Eng. Ed., RSA I, EconPapers, RePEc, Ideas IM.

36. (2013) I. Th. Mazis- Dr Kyriakos Nikolaou-Patragas, Les conditions juridiques de la proclamation du Gehad. Le pouvoir absolu du Caliphe”, Géographies, Géopolitiques et Géostratégies Regionales, Dec 2013, vol 1, no 1, [ISSN: 2241-6927 PRINT & ISSN: 2241- 6935 On line]. The GGGR belongs to the RSI Journal is included in the Reference List of: EconLit (3/2011) Eng. Ed., RSA I, EconPapers, RePEc, Ideas IM.

37. (2014), Nicholas J. Daras -John Th. Mazis, “Systemic geopolitical modeling. Part 1: prediction of geopolitical events”, GeoJournal, DOI 10.1007/s10708-014-9569-3, Springer Science Verlag, Dordrecht 2014.

38. (2015), Nicholas J. Daras -John Th. Mazis, “Systemic Geopolitical Modeling. Part 2: Subjectivity in Prediction of Geopolitical Events”, GeoJournal, Spatially Integrated Social Sciences and Humanities, vol. 80, no 4, 2015, ISSN 0343-2521, GeoJournal, DOI 10.1007/s10708-015-9670-2, Springer Science Verlag, Dordrecht 2015]

39. (2017), “The rationale of NATO founding and N.J. Spykman’s geopolitical example”, [Forthcoming in: Regional Science Inquiry, June 2017]

40. (2017), “Methodology for Systemic Geopolitical Analysis according to the Lakatosian model”,  [in «Global New Positioning: The Importance of Transatlantic Relations, Africa, Near East, Russia and Asia for Greece», Global and European Studies Institute/University of Leipzig & Faculty of Turkish and Modern Asian Studies, Proceedings, Leipzig 2017 (forthcoming)]

41. (2015) Mazis, I. Th., Savvas, I., Stogiannos, a., " Clustering EU's Countries According to I. Th. Mazi's Systemic Geopolitical Theory Using K-Means and MPI" , WETICE '15 Proceedings of the 2015 IEEE 24th International Conference on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises,  pp. 78-83

42. (2016) Mazis I.T., Sotiropoulos I.P., "The role of Energy as a Geopolitical Factor for the Consolidation of Greek-Israeli Relations", Regional Science Inquiry, Vol. VIII, (2), Special Issue 2016, pp. 27-44

43. Stogiannos A., Mazis I., Savvas, I., " Data-Mining Anwendungen In Der Systemischen Geopolitik: Eu-Staaten Clusteranalyse Ohne Das Vereinigte Königreich", Zeitschrift für die Regionale Wissenschaft, Vol. VII, (1), 2016, pp. 49-57
 
44. Sgouros G.A., Mazis I.Th., "Cable and Maritime Corridors under the Legal Framework of UNCLOS and the Energy Treaty. Geopolitical Considerations at the Eastern Mediterranean sea", Regional Science Inquiry, Vol. IX, (1), 2017, pp. 63-83

II.b) Επιλεγμένες επιστημονικές δημοσιεύσεις στα ελληνικά (refereed)

1. (1984) Ι. Θ. Μάζης, «Προβλήματα οδικής εμπορευματικής μεταφοράς στο Θεσσαλικό Χώρο», Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας./ Επιστημονική Έκδοση, τεύχος 4, τόμος 4, Επιστημονική Περιοχή Α', σ.σ.: 220-243, Αθήνα 1984.

2. (1986) Ι. Θ. Μάζης, «Για μια μεθοδολογία γεωγραφικής ανάλυσης εμπορευματικών ρευμάτων στο γεωγραφικό χώρο», Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας./ Επιστημονική Έκδοση, τεύχος 3, τόμος 5, Επιστημονική Περιοχή Α', σσ.: 61-86, Αθήνα 1986.

3. (1987) Ι. Θ. Μάζης, «Γεωγραφικός Χρόνος και Οικονομικός Χώρος», ΣΠΟΥΔΑΙ, Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τεύχος 4, τόμος 37, σς.13, Αθήνα 1987.

4. (1988) Ι. Θ. Μάζης, «Ο ελληνισμός, η Δύση και η κατανομή της Θαλάσσιας Ισχύος στον Ευρασιατικό χώρο», Πολεμικό Ναυτικό, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων-Έδρα Ναυτικής Ιστορίας, ΠΕΛΑΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, νο 1 (1988), Εκδ. Ι. Φλώρος, σσ.: 107-122) 

5. (1989) Ι. Θ. Μάζης, «Διερεύνηση της λειτουργίας του Γεωγραφικού Χρόνου στο Δίπολο Κέντρο-Περιφέρεια», Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας./ Επιστημονική Έκδοση, Επιστημονική Περιοχή Α', τεύχος 1, τόμος 9, σς. 28, Αθήνα 1989.

6. (1991) Ι. Θ. Μάζης, «Ισλάμ και εκσυγχρονισμός: Η περίπτωση του Ισλαμικού Τραπεζικού συστήματος», ΑΡΧΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, Έτος Α', Τόμος Ι, ν. 2, Ιούνιος- Δεκέμβριος 1991, σς. 79- 100.

7. (1994) Ι. Θ. Μάζης, «Ο ρόλος της ισλαμικής Τουρκίας στη σύγχρονη γεωπολιτική κατάσταση της λεκάνης της Μεσογείου», Τόμος Πρακτικών 3ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Αθήνα 1-2-3 Απριλίου, Τόμος Α/Ι, Αθήνα, 1994, σσ. 31-56.

8. (1995) Ι. Θ. Μάζης, «Το Ισλάμ στην Τουρκία», ΕΛΙΑΜΕΠ, Η Τουρκία σήμερα: Πολιτεία, κοινωνία, οικονομία, εξωτερική πολιτική, θρησκεία, Επιμέλεια Θ. Βερέμης, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1995, σσ. 273-290.

9. (1996) Ι. Θ. Μάζης, «Η Γεωπολιτική ανάλυση του ζητήματος των υδατίνων αποθεμάτων στη Μέση Ανατολή», “Στρατιωτική Επιθεώρηση”, Ιαν.-Φεβρ. 1996, σσ. 35-53.

10. (1997) Ι. Θ. Μάζης, «Γεωπολιτική ανάλυση του εμπορευματικού θαλασσίου Διαύλου Δαρδανελίων-Αιγαίου», ΕΛΙΑΜΕΠ, Occasional papers ΟΡ97.19, Αθήνα, 1997, σς. 22. Αθήνα 1997.

11. (1999) Ι. Θ. Μάζης, «Friedrich Ratzel: Η γερμανική Γεωγραφία και η γένεση της Γεωπολιτικής», Πρακτικά 1ης Επιστημονικής Ημερίδας Συλλόγου Φοιτητών Τμήματος Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Διαστάσεις της Σύγχρονης Γεωγραφίας: Σπουδές και Επαγγελματικές προοπτικές, Διεπιστημονικότητα και εφαρμογές, Μυτιλήνη 22 Μαΐου 1999, σσ. 81-104.

12. (1999) Ι. Θ. Μάζης, «Νέα Διεθνής Τάξις και Μέση Ανατολή: Κρατογένεση σε τρεις φάσεις» (Πρακτικά Συνεδρίου Επιτελείου Υπουργού Εθνικής Αμύνης, «Η Γεωπολιτική της Ευρασίας και της Ανατολικής Μεσογείου στο Νέο Διεθνές Σύστημα», βλ. (5 Ιουλίου 1999, Αθήνα, ΥΠΕΘΑ, ΕΠ.Y.ΕΘ.Α.), σσ. 130-139).

13. (1999) Ι. Θ. Μάζης, «Πρόλογος και επιλογικό μέρος» του έργου του Κ. Κεντρωτή με τίτλο Αεροναυτικές Ασκήσεις στο Αιγαίο, Προσκήνιο, Αθήνα 1999. Ο πρόλογος αποτελεί αυτόνομη επιστημονική εργασία με θέμα τη μελέτη των τύπων της Παγκοσμιοποίησης και το δίκτυο νέων πόλων ισχύος που αναπτύσσονται σε διεθνές επίπεδο αποτελώντας την νέα διεθνή υποδομή ισχύος και αποφάσεων. Το επιλογικό τμήμα εισάγει την έννοια του partito transversale (εγκαρσίου κόμματος) που αποτελεί δική του συμβολή στην ανάλυση του πολιτικού μέρους των μηχανισμών παγκοσμιοποίησης, όπως αυτοί λειτουργούν στο επίπεδο εσωτερικής πολιτικής των εθνικο-κρατικών μορφωμάτων. Την επιστημονική διεύθυνση της σειράς είχε ο γράφων.

14. (2000) Ι. Θ. Μάζης, Πρόλογος και επιστημονική επιμέλεια μετάφρασης του έργου του F. Thual, La géopolitque de la Franc-Maçonnerie, Dunod, 1994, Paris. H μετάφραση αποτελούσε διπλωματική εργασία του αποφοίτου του Τμήματος Γ. Σεφερλή υπό την επίβλεψή του και εκδόθηκε στον εκδοτικό οίκο Προσκήνιο, στην Αθήνα το 2000. Έχει πρόλογο του ίδιου του συγγραφέα για την ελληνική έκδοση και παρουσιάστηκε στην αίθουσα του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Σίνα 21, στις 22/01/00.Την επιστημονική διεύθυνση της σειράς είχε ο γράφων.

15. (2001) Ι. Θ. Μάζης, «Η αραβοϊσραηλινή σύγκρουση και η Γεωπολιτική της Ανατολικής Μεσογείου κατά το πρώτο ήμισυ του 20ου αι.», ΕΛΙΑΜΕΠ, Occasional papers ΟΡ01.05, Αθήνα, 2001, σσ. 51.

16. (2001) Ι. Θ. Μάζης, Πρωτότυπη κριτική παρουσίαση του έργου του Φρειδερίκου Ράτσελ εύρους 69 σελίδων, αντί «Εισαγωγής» και επιστημονική επιμέλεια της μετάφρασης του Der Lebensraum, του Φρειδερίκου Ράτσελ, εκδ. Προσκήνιο, Αθήνα 2001, σσ. 159. Την επιστημονική διεύθυνση της σειράς είχε ο γράφων.

17. (2001) Ι. Θ. Μάζης, «Ο ισλαμιστικός παραστρατιωτικός ριζοσπαστισμός», «Εξωτερικά Θέματα», τεύχος 2, Ιούλιος 2001, σ.σ.:91-103.

18. (2001) Ι. Θ. Μάζης, «Το Ισλάμ και ο ρόλος του στην ανάπτυξη των σχέσεων της Ε.Ε. με τις τρίτες Μεσογειακές Χώρες: Η περίπτωση των τριών χωρών του Μαγκρέμπ», «Αγορά χωρίς Σύνορα», τόμος 6, Τεύχος 4, Μάρτιος-Απρίλιος-Μάϊος 2001, σσ.: 345-358.

19. (2002) Ι. Θ. Μάζης, «Το τουρκικό ισλαμοφανές μυστικιστικό ταγματικό φαινόμενο: οι δυνατότητες    του         πολιτισμικού       συγκριτισμού      στην  προοπτική  της     διεθνικής αλληλοκατανοήσεως», σσ. 195-218 in Θάνος Βερέμης-Θάνος Ντόκος (Επιμ.), Εισαγωγή: Θάνος Βερέμης-Θόδωρος Κουλουμπής, με θέμα: Η Σύγχρονη Τουρκία: Κοινωνία, Οικονομία και Εξωτερική Πολιτική, ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα, 2002, 20. (2002) Ι. Θ. Μάζης, «Εβραϊκό Ολοκαύτωμα: Διαρκές έγκλημα κατά του πολιτισμού». Eπιθεώρηση “Χρονικά”, Όργανο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου της Ελλάδος, τομ. κδ', νο 180, Ιούλιος-Αύγουστος 2002, ΑΒ ΕΛΟΥΛ 5762, σσ. 10-16.

21. (2002) Ι. Θ. Μάζης, «Οι γεωπολιτικές επιπτώσεις στη Ν/Α Μεσόγειο μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου: Γεωπολιτική Ανάλυση», in Ι. Σεϊμένης (επιμ.),Η Μεσόγειος στον 21ο αιώνα: Προβλήματα και Προοπτικές, Πρακτικά Ημερίδας, 8/12/2001, Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Εργαστήριο Μεσογειακής Πολιτικής, Ρόδος 2002, σσ. 64-86.

22. (2004) Ι. Θ. Μάζης, 1999-2003, «Οι νέες Γεωπολιτικές προοπτικές στη Ν/Α Μεσόγειο και η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική», Επιστημονική Επετηρίδα Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα 2004, σσ. 9-16.

23. (2004) Ι. Θ. Μάζης, «Κριτική στην Κριτική Γεωπολιτική», Γεωστρατηγική,[1] Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων, τεύχος 5, “Βήμα Θεωρίας και Διαλόγου”, Μάιος-Αύγουστος, Αθήνα 2004, σσ. 139-160.

24. (2004) Ι. Θ. Μάζης, «Γεωστρατηγική ανάλυση της παρούσας συγκυρίας στη Ν.Α Μεσόγειο. Η περίπτωση της ελληνικής στρατηγικής θέσεως και το ζήτημα του "διπλωματικού χρόνου"», Γεωστρατηγική, Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος, Αθήνα 2004, σσ. 13-36.

25. (2005) Ι. Θ. Μάζης, «Τα αίτια της Τρομοκρατίας και οι δυνατότητες αναίρεσής τους», Γεωστρατηγική, Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων, τεύχος 7, Ιανουάριος-Απρίλιος, Αθήνα 2005, σσ. 17-41

26. (2005) Ι. Θ. Μάζης, «Το πρόβλημα διακίνησης του πετρελαίου στα Στενά της Μαύρης Θάλασσας και οι προοπτικές του έργου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη», Γεωστρατηγική, Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων, τεύχος 7, Ιανουάριος-Απρίλιος, Αθήνα 2005, σσ. 117-132.

27. (2005) Ι. Θ. Μάζης, «Γεωπολιτικές όψεις του Κουρδικού Ζητήματος στο Νέο Ιράκ», Γεωστρατηγική, Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων, τεύχος 8, Μάιος-Αύγουστος, Αθήνα 2005, σσ. 153-166.

28. (2006) Ι. Θ. Μάζης, «In Lebanon Veritas!», Γεωστρατηγική, Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων, Μάιος-Αύγουστος, Αθήνα 2006, τεύχος 9, σσ. 11-20.

29. (2006) Ι. Θ. Μάζης, «Συνεργασία Υπηρεσιών Πληροφοριών στο πλαίσιο ενός προτεινομένου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας», Επιθεώρηση «Αθηνά», Ιαν.-Απρίλιος 2006, του Γραφείου Μελετών και Ερευνών της ΣΕΘΑ, σσ. 33-39.

30. (2006) Ι. Θ. Μάζης, «Η Αμυντική Διπλωματία της Τουρκίας στη Ζώνη των Βαλκανίων (Αλβανία, Fyrom, Βουλγαρία)», Τόμος Πρακτικών της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου Θεσ/νίκης, (Θεσ/νίκη 15-16 Φεβρουαρίου 2006), σσ.: 95-103.

31. (2006) Ι. Θ. Μάζης, «Γεωπολιτικές όψεις του Κουρδικού Ζητήματος στο Νέο Ιράκ. Ερωτήματα για την ελληνική Εξωτερική και Αμυντική πολιτική», Τόμος Πρακτικών της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου Θεσ/νίκης, (Θεσ/νίκη 15-16 Φεβρουαρίου 2006) σ.σ.:79-91

32. (2006) Ι. Θ. Μάζης, «Η γεωπολιτική / γεωστρατηγική σημασία της Μεσογείου», Τόμος Πρακτικών της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου Θεσ/νίκης, Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέτου, Διημερίδα με θέμα: «Μεσογειακή Ασφάλεια. Ρόλος Ελλάδας - ΝΑΤΟ- Ε.Ε.», (Θεσσαλονίκη 29-30 Νοεμβρίου 2006), σσ. 21-33.

32.α. Το ίδιο κείμενο δημοσιεύθηκε επίσης και στην «Διακλαδική Επιθεώρηση», Έκδοση (Μηνιαία) της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέτου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.) τεύχος 8/2007, Φεβρουάριος 2007, σ.σ.: 41-51 ενώ τα αναπτυχθέντα στο κείμενο σημεία απετέλεσαν και μέγα μέρος των συμπερασμάτων της ημερίδας.

33. (2007) Ι. Θ. Μάζης, «Κίνδυνοι και απειλές στο Γεωσύστημα της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και η Ελλάδα: Γεωπολιτική προβολή για την περίοδο 2007-2025», Γεωστρατηγική, Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων, Μάιος-Αύγουστος, Αθήνα 2007, τεύχος 11, σσ. 7-19.[Το ίδιο κείμενο δημοσιεύθηκε στη Λευκή Βίβλο 2007-2008 για λόγους ευρύτερης ενημέρωσης. Βλ. κατωτέρω.].

33.α. (2007-2008) Ι.Θ. Μάζης, «Κίνδυνοι και απειλές στο Γεω-Σύστημα της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Γεωπολιτική Προβολή για την περίοδο 2007-2025», in Defencenet/Media, Αμυντική Βίβλος 2007-2008, Η Εποχή της ρευστότητας, σσ. 24-31

34. (2007) Ι. Θ. Μάζης, «Το ανεξάρτητο Κόσοβο και τα ζητήματα Ασφάλειας του Κράτους του Ισραήλ», Γεωστρατηγική, Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος, Αθήνα 2007, τεύχος 12, σσ. 49-53.

35. (2007) Ι. Θ. Μάζης, «Μεθοδολογία Συγγραφής μιας Γεωπολιτικής Ανάλυσης. Δομή, έννοιες και Όροι», Γεωστρατηγική, Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων, Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος, Αθήνα 2007, τεύχος 12, σσ. 151-155.

36. (2007) Ι. Θ. Μάζης, «Το ανεξάρτητο Κόσοβο και τα ζητήματα ασφαλείας του κράτους του Ισραήλ». Research Institute for European and American Studies/RIEAS, Ιστοσελίδα: rieas.gr/index.php.

37. (2008) Ι. Θ. Μάζης, «Οι εξελίξεις στο γεωστρατηγικό περιβάλλον του Ισραήλ και της Μέσης Ανατολής:Προοπτικές σταθεροποίησης μετά την εκλογή Μπάρακ Ομπάμα», Πρακτικά Επιστημονικής Διημερίδας, Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, Θέμα Διημερίδας: Η νέα Γεωπολιτική Πραγματικότητα στα Υποσυστήματα Ν.Α. Ευρώπης-Καυκάσου και Ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Ο ρόλος της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, 26-27 Νοεμβρίου 2008, σσ. 17-31. 37α. Ι. Θ. Μάζης, «Οι εξελίξεις στο γεωστρατηγικό περιβάλλον του Ισραήλ και της Μέσης Ανατολής:         Προοπτικές         Σταθεροποίησης  Μετά την    Εκλογή       Μπάρακ Ομπάμα» , Γεωστρατηγική, Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων, Σεπτέμβριος 2008-Απρίλιος 2009, Αθήνα 2009, τεύχη 15-16, σσ. 158-182.

38. (2009) Ι. Θ. Μάζης, «Ο δρ Νταβούτογλου, ο Νέο-οθωμανισμός και η Κύπρος», Τετράδια Πολιτικού Διαλόγου και Κριτικής, Άνοιξη-Καλοκαίρι 2009, νο 55-56, σσ. 149-158.

39. (2009) Ι. Θ. Μάζης, «Γεωπολιτική Ανάλυση του Γεωγραφικού Συμπλόκου πέριξ της Νήσου Κύπρου», Monthly Review (Greek Edition), Άνοιξη-Καλοκαίρι 2009, νο 55-56, σσ. 151-155 και τρείς Χάρτες έγχρωμοι, σσ. 246-247.

40. (2010) Ι. Θ. Μάζης – Δρ. Γ. Σγούρος, «Γεωπολιτική της Ενέργειας στο Σύμπλοκο Καστελορίζου – Κύπρου –Μέσης Ανατολής. (Βάσει των υφισταμένων γεωφυσικών και γεωλογικών ενδείξεων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων)» Εισήγηση στο Ινστιτούτο Ενέργειας (Ημερίδα, Νοέμβριος 2010), Εισήγηση στην Ημερίδα Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου/Θεσσαλονίκη, 18-11-2009: Γεωπολιτική και Γεωστρατηγική της Ενέργειας στη ΝΑ Μεσόγειο), Δημοσίευση στην Επιστημονική Επετηρίδα της Σχολής Εθνικής Αμύνης, ΑΘΗΝΑ.

41. (2011) Ι. Θ. Μάζης, «Μια εφαρμογή γεωπολιτικής αναλύσεως: η περίπτωση της 28ης Οκτωβρίου 1940», Ναυτική Επιθεώρηση, (Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών), Σεπτέμβριος- Νοέμβριος 2011, τεύχος 578, Τόμος 171ος, σσ. 26-35 41.α. (2012) (επαναδημοσίευσις) Ι. Θ. Μάζης, «Μια εφαρμογή γεωπολιτικής αναλύσεως: η περίπτωση της 28ης Οκτωβρίου 1940», Μνημοσύνη[Ετήσιον Περιοδικόν της Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου

Ελληνισμού], Τόμος Δέκατος Όγδοος: 2010-2012, σσ. 203-220

42. (2012) Ι. Θ. Μάζης, «Τα μυστικά του άξονα Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδος. Η Ευρωπαϊκή ενεργειακή πραγματικότητα. Η ανάμειξη των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Οι τουρκικοί σχεδιασμοί για το Καστελόριζο», Foreign Affairs (Hellenic Edition), Mάρτιος 2012, σσ. 8-21.

43. (2012) Ι. Θ. Μάζης, «Κατάρ και Κούρδοι, Μοχλοί εξελίξεων στη Μέση Ανατολή: Οι στρατηγικές των ΗΠΑ στην περιοχή μπορούν να φέρουν το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα», Foreign Affairs (Hellenic Edition), Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2012, σσ. 82-97.

44. (2012) Ι. Θ. Μάζης-Κυριακός Νικολάου-Πατραγάς, «Αἱ δικαϊκαί προϋποθέσεις κηρύξεως τοῦ γκεχάντ. Ἡ ἀπόλυτος ἐξουσία τοῦ Χαλίφου», Εφημερίδα Δημοσίου Δικαίου, Σεπτέμβριος 2012, σσ. 382-386.

45. (2013)Κ.Ν. Σταμπολής, Ι. Χατζηβασιλειάδης, Ι.Θ. Μάζης, Κ. Θεοφύλακτος, Ν. Σοφιανός, Α. Ροϊνιώτη, «Για μια Εθνική Ενεργειακή Πολιτική», CIVITAS GENTIUM, Volume 3, Special Issue-Number 2 , September 2013, pp. 9-58.

46. (2013), Ἀναστάσιος Ν. Μαρῖνος, -Ἰωάννης Θ. Μάζης, Κυριακος Θ. Νικολάου-Πατραγᾶς ὸ «Ὁ ἀπαλλακτικος ὅρκος ὡς ἀποδεικτικον μέσον ἐν τῇ ἰσλαμικῇ δίκῃ», Εφημερίδα Δημοσίου Δικαίου, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 5/2013, ISSN: 1790-7322-1, σσ. 683-686.

47. (2013), Ι. Θ. Μάζης, «Η Τουρκία, πεδίο μάχης μεταξύ ισλαμιστών. Ποιό είναι το αληθινό πρόσωπο του Φετουλάχ Γκιουλέν», Foreign Affairs (The Hellenic Edition), Φεβρουάριος 2014, σσ.156-176.

48. (2013), Ι. Θ. Μάζης, «Νέα πλήγματα στην ασφάλεια της Μέσης Ανατολής. Οι γεωστρατηγικοί ενδοϊσλαμικοί ανταγωνισμοί στο σύστημα Συρίας-Λιβάνου», Foreign Affairs (The Hellenic Edition), Μάρτιος 2014, σσ.118-135.

49. (2014) Ι. Θ. Μάζης, «Γεωστρατηγική αντιπαλότης Αγγλίας Γερμανίας: Γεωπολιτική προσέγγιση του Μεγάλου Πολέμου», πρακτικά Β ́ Επιστημονικής ημερίδας με θέμα: Εκατό χρόνια από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ρωσική διασπορά στον Ελλαδικό χώρο και στα Βαλκάνια, Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014, Αμφιθέατρο «Ι. Δρακόπουλος», (Κεντρικό κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30)

Λογοτεχνική δραστηριότητα

a. Δημοσιευμένες Ποιητικές Συλλογές

1. Γιάννης Μάζης, Juan Thadeo Nargi, Algunos Tangos, Έψιλον, Αθήνα 2004, σς: 74.

2. Γιάννης Μάζης, Τέσσερα, Confessio-Παπαζήσης, Αθήνα 2005, σς: 19

b. Δημοσιευμένα πεζά κείμενα.

3. Γιάννης Μάζης, “Κρυπτικά Ημερολόγια της Νήσου Σολέμνις και των εν αυτή ευρισκομένων θαυμαστών Ανθέων και Φυτών. Συνταχθέντα υπό Διονυσίου του Απωλολότος και σχολιασθέντα υπό του Μαθητού Αυτού Ιωάννου του Παυλικιανού, Έψιλον, Αθήνα 2004.

4. Γιάννης Μάζης, Ο Ιούλιος και το Γκόλεμ και κάποια άλλα μικρά κείμενα, Confessio-Παπαζήσης, Αθήνα 2005, σσ.: 115.

5. Γιάννης Μάζης, “Τρείς μικρές ιστορίες από την Βαγδάτη”, Confessio-Παπαζήσης, Αθήνα 2005, σσ.: 38

Τιμητικές διακρίσεις και βραβεία

“Ιππότης του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικος” (Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques/COPA) της Γαλλικής Δημοκρατίας, για την προσφορά του στα Γαλλικά Γράμματα και Πολιτισμό ιδιαιτέρως μέσω της προωθήσεως και αναπτύξεως της Γαλλικής Σχολής της Γεωπολιτικής.

Fellow of the Royal Society of Arts, London, U.K. (F.R.S.A.–est. 1754).

Αlumni, “International Visitors Leadership (IVP) Programme”, ως προσκεκλημένος του U.S. Department of State.

Ανώτατον Αριστείον της Αιγυπτιακής Αριστεράς (Τάγκαμοο) το 2011 [Το αυτό Αριστείον έχουν λάβει μέχρι σήμερα οι Νέλσον Μαντέλα και Γιάσερ Αραφάτ.]

Τιμητική διάκριση για την προσφορά του στην ανάλυση του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος,  Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο της Ελλάδος.

Αργυρό και Χάλκινο μετάλιο Διδασκαλίας, Πανεπιστήμιο Federico II της Νάπολης για τη διδασκαλία του σε post doc Πρόγραμμα Γεωπολιτικής (του Δικτύου Πανεπιστημίων υπό την επιστημονική Διεύθυνση του Federico II της Νάπολης) στην Νάπολη και στο Cappri.

Έχει τιμηθεί από τις Μεταπτυχιακές Σχολές των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της ΕΛΑΣ για την εξαιρετική διδακτική του προσφορά στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα και την επιστημονική του προσφορά με την συμμετοχή του στα Συνέδριά των ως Οργανωτής και Κεντρικός Εισηγητής.