Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Όργανα Τμήματος » Επιτροπές

Επιτροπές Τμήματος

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ

Επιτροπή πιστωτικών Μονάδων ECTS

Λέκτορας Αντώνης Δεριζιώτης

Επίκ.Καθ. Έφη Κάννερ

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

Καθ. Ιωάννης Μάζης

Καθ. Ελένη Σελλά

Αν. Καθ. Αιμιλία Θεμοπούλου

Λέκτορας Αντώνης Δεριζιώτης

Επιτροπή εσωτερικής αξιολόγησης

Καθ. Ιωάννης Μάζης

Καθ. Ελένη Σελλά

Αν. Καθ. Αιμιλία Θεμοπούλου

Λέκτορας Αντώνης Δεριζιώτης

Αν. Καθ. Ιωάννης Σαριδάκης

Επιτροπή ΔΟΑΤΑΠ

Καθ. Ιωάννης Μάζης

Καθ. Ελένη Σελλά

Αν. Καθ. Αιμιλία Θεμοπούλου

Αν. Καθ. Ιωάννης Σαριδάκης

Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕ

Καθ. Ιωάννης Μάζης

Επιτροπή για την επίλυση προβλημάτων Προγράμματος Σπουδών

Καθ. Ελένη Σελλά

Αν. Καθ. Αιμιλία Θεμοπούλου

Λέκτορας Αντώνης Δεριζιώτης

Επίκ. Καθ. Έφη Κάννερ