Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Όργανα Τμήματος » Συνέλευση

Συνέλευση

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Τ.Σ.Σ.Α.Σ.,αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ και το μέλος ΕΕΠ του Τμήματος

 

Πρόεδρος

Καθ. Ιωάννης Μάζης email: yianmazis[at]turkmas.uoa[dot]gr

Αναπληρώτρια Πρόεδρος 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιμιλία Θεμοπούλου email: athemop[at]turkmas.uoa[dot]gr