Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό

Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό

 

Γραμματέας

Δήμητρα Πάππου dppa[at]turkmas.uoa[dot]gr

 

Διοικητικό Προσωπικό

Σοφία Ιωαννίδου sioannidou[at]uoa[dot]gr
Πέτρος Παπαδόπουλος pepapad[at]uoa[dot]gr