Ελληνικά » Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προκηρύξεις » Εκδηλώσεις » Συνέδρια

Συνέδρια - συμπόσια υπό την αιγίδα / με τη συνδιοργάνωση του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών.

 

 

Ημερομηνία

Δημοσίευσης

Τίτλος
 27 - 28 Ιουνίου 2019

5ο Διεθνές Συνέδριο Διδασκαλίας της Τουρκικής ως Ξένης Γλώσσας

Φωτογραφίες από το facebook του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου «Η Διδασκαλία της Τουρκικής ως Ξένης Γλώσσας - ICOTFL19»

Πρόγραμμα Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή

Πρόγραμμα Συνεδρίου σε έντυπη μορφή

Δελτίο Τύπου

Καταχώρηση Συνεδρίου στο ΕΚΠΑ

Αφίσα Συνεδρίου

 

25-26 Μαΐου 2017

Διεθνές Συνέδριο «Σύγχρονες γεωπολιτικές αναγνώσεις στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή: Ασφάλεια, Οικονομία, Πολιτική, Πολιτισμός»

December 2012

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: “ΟΙ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΡΑΒΟ-ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ  ΕΙΡΗΝΗΣ  ΚΑΙ  ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ”

Colloque International: "Les soulèvements dans le monde arabo-musulman :questions de sécurité et de stabilité en Méditerranée".

Δελτίο Τύπου
November 2011 Διεθνές Συμπόσιο. "Η πρόκληση του φύλου στις Οθωμανικές, Τουρκικές και Μεσανατολικές Σπουδές:  Επιχειρώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση".
Οctober 2010 Το Οθωμανικό Παρελθόν στο Βαλκανικό Παρόν: Μουσική και Διαμεσολάβηση.
June 2007

Διεθνές Συμπόσιο - "Οι Τουρκικές Σπουδές Σήμερα" - International Colloquium "Turkish Studies Today"

"Teaching Turkish as a foreign language to native speakers of Greek: the case of the Department of Turkish and Modern Asian Studies, University of Athens"