Ελληνικά » Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Μελών Δ.Ε.Π

Προκηρύξεις Μελών Δ.Ε.Π

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΛΗΞΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΞΕΛΙΞΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 9-11-2012

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Τουρκική Γλώσσα και Λογοτεχνία»

Αριθ. 1112023559

 10-1-2013 Περισσότερα... 

24-11-2010

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Αραβικός Πολιτισμός. Κλασική αραβική λογοτεχνία»

Αριθ. 1011002303

24/01/11

Περισσότερα...

25-11-2009

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο

«Ιστορία των Ελληνορθόδοξων Πληθυσμών της Ανατολής κατά τους νεότερους και Σύγχρονους χρόνους»

Αριθμ. 23324, 24110

26/01/10

Περισσότερα...

22-6-2009

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο

«Σύγχρονη Τουρκία: Πολιτικό Ισλάμ»

Αριθμ. 15923, 17371, 18328/5349

22/08/09

Περισσότερα...

22-6-2009

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο

«Μεσαιωνική Αραβική Λογοτεχνία και Ισλαμικός κόσμος»

Αριθμ. 15923, 17371, 18328/5349

22/08/09

Περισσότερα...

22-6-2009

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο

«Οθωμανική Ιστορία: όψιμη περίοδος»

Αριθμ. 15923, 17371, 18328/5349

22/08/09

Περισσότερα...

16-6-2009

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Διεθνείς Σχέσεις της Τουρκίας»

Αριθμ. 15923, 18289/5343

16/08/09

Περισσότερα...

25-11-2009

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Βαλκανική Ιστορία: Ιδεολογικά Ρεύματα στον Οθωμανικό Χώρο, 18ος έως 20ος αι.»

Αριθμ. 23324, 24110

26/01/10

Περισσότερα...

5-11-2009

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Οθωμανική Ιστορία»

Αριθμ. 20317

06/01/10

Περισσότερα...

5-11-2009

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Επικ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων και Μετάφραση»

Αριθμ. 20317

06/01/1011

Περισσότερα...

11-12-2013

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Τουρκία: Πολιτισμός και Κοινωνία»

Αριθ. 1213020814/10-07-2013

 30-03-2014  Περισσότερα... 

05-10-2015

Μία θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων και Μετάφραση»

Αριθ. 1415019167

 04-01-2016  Περισσότερα... 

29-10-2015

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Σύγχρονη Τουρκία : Πολιτικό Ισλάμ»

Αριθ. 1415025370

 11-01-2016 Περισσότερα... 
08-12-2015

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Ισλαμική Γραμματεία : Θεσμοί και Πολιτισμός »

Αριθ. 1516003563

 18-02-2016 Περισσότερα... 
26-09-2016

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Τουρκική Γλώσσα και Λογοτεχνία »

Αριθ. 1516034760/01-08-2016

 12-12-2016  Περισσότερα... 
09-11-2017 

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: "Ισλαμική Τέχνη: Οθωμανικός μουσικός πολιτισμός".

Αριθ. 1617033882

 22-01-2018  Περισσότερα...
09-11-2017 

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: "Τουρκία και Μέση Ανατολή"

Αριθ. 1617031525

 22-01-2018  Περισσότερα...
02-03-2018

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: "Γεωγραφία και χαρτογραφία της Ενέργειας και των Φυσικών Διαθεσίμων στη Ν/Α Μεσόγειο"

15-05-2018 Περισσότερα
27-01-2020

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Ισλαμικό Δίκαιο»

   Περισσότερα
 

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Ιστορία των Ελληνορθόδοξων και Αρμενικών πληθυσμών της Ανατολής κατά τους νεότερου και σύγχρονους χρόνους»

 30-3-2021  Περισσότερα
 

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Τουρκία: Πολιτισμός και Κοινωνία»

 9-3-2021  Περισσότερα