Ελληνικά » Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Μελών Δ.Ε.Π

Προκηρύξεις Μελών Δ.Ε.Π

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΛΗΞΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΞΕΛΙΞΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 9-11-2012

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Τουρκική Γλώσσα και Λογοτεχνία»

Αριθ. 1112023559

 10-1-2013 Περισσότερα... 

24-11-2010

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Αραβικός Πολιτισμός. Κλασική αραβική λογοτεχνία»

Αριθ. 1011002303

24/01/11

Περισσότερα...

25-11-2009

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο

«Ιστορία των Ελληνορθόδοξων Πληθυσμών της Ανατολής κατά τους νεότερους και Σύγχρονους χρόνους»

Αριθμ. 23324, 24110

26/01/10

Περισσότερα...

22-6-2009

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο

«Σύγχρονη Τουρκία: Πολιτικό Ισλάμ»

Αριθμ. 15923, 17371, 18328/5349

22/08/09

Περισσότερα...

22-6-2009

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο

«Μεσαιωνική Αραβική Λογοτεχνία και Ισλαμικός κόσμος»

Αριθμ. 15923, 17371, 18328/5349

22/08/09

Περισσότερα...

22-6-2009

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο

«Οθωμανική Ιστορία: όψιμη περίοδος»

Αριθμ. 15923, 17371, 18328/5349

22/08/09

Περισσότερα...

16-6-2009

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Διεθνείς Σχέσεις της Τουρκίας»

Αριθμ. 15923, 18289/5343

16/08/09

Περισσότερα...

25-11-2009

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Βαλκανική Ιστορία: Ιδεολογικά Ρεύματα στον Οθωμανικό Χώρο, 18ος έως 20ος αι.»

Αριθμ. 23324, 24110

26/01/10

Περισσότερα...

5-11-2009

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Οθωμανική Ιστορία»

Αριθμ. 20317

06/01/10

Περισσότερα...

5-11-2009

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Επικ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων και Μετάφραση»

Αριθμ. 20317

06/01/1011

Περισσότερα...

11-12-2013

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Τουρκία: Πολιτισμός και Κοινωνία»

Αριθ. 1213020814/10-07-2013

 30-03-2014  Περισσότερα... 

05-10-2015

Μία θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων και Μετάφραση»

Αριθ. 1415019167

 04-01-2016  Περισσότερα... 

29-10-2015

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Σύγχρονη Τουρκία : Πολιτικό Ισλάμ»

Αριθ. 1415025370

 11-01-2016 Περισσότερα... 
08-12-2015

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Ισλαμική Γραμματεία : Θεσμοί και Πολιτισμός »

Αριθ. 1516003563

 18-02-2016 Περισσότερα... 
26-09-2016

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Τουρκική Γλώσσα και Λογοτεχνία »

Αριθ. 1516034760/01-08-2016

 12-12-2016  Περισσότερα... 
09-11-2017 

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: "Ισλαμική Τέχνη: Οθωμανικός μουσικός πολιτισμός".

Αριθ. 1617033882

 22-01-2018  Περισσότερα...
09-11-2017 

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: "Τουρκία και Μέση Ανατολή"

Αριθ. 1617031525

 22-01-2018  Περισσότερα...
02-03-2018

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: "Γεωγραφία και χαρτογραφία της Ενέργειας και των Φυσικών Διαθεσίμων στη Ν/Α Μεσόγειο"

15-05-2018 Περισσότερα