Ελληνικά » Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Μελών Δ.Ε.Π » arabikos politismos

Εξέλιξη Διαδικασίας

 

Γνωστικό Αντικείμενο

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Αραβικός Πολιτισμός. Κλασική αραβική λογοτεχνία»

ΦΕΚ προκήρυξης / Δικαιολογητικά

ΦΕΚ 1009/22-10-2010 (τ. Γ’)

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος

 

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

 

Κατάθεση Εισήγησης

 

Κοινή συνεδρίαση εκλεκτορικού σώματος και Πανεπιστημιακής Συγκλήτου

 

Αποτέλεσμα Εκλογής

 ΑΓΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ