Ελληνικά » Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Μελών Δ.Ε.Π » balkaniki istoria

Εξέλιξη Διαδικασίας

 

Γνωστικό αντικείμενο

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Βαλκανική Ιστορία: Ιδεολογικά Ρεύματα στον Οθωμανικό Χώρο, 18ος έως 20ος αι.»

ΦΕΚ προκήρυξης / Δικαιολογητικά

ΦΕΚ 910/10-11-2009 (τ. Γ’)

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος

Ανασυγκρότηση εκλεκτορικού σώματος.

Ορισμός ειδικής επταμελούς επιτροπής βάση του ΦΕΚ υπ'αριθ. 1919/7-8-2013 ΤΒ' (σσ 27038-27039).

 

Ορισμός Προέδρου της Επταμελούς Επιτροπής και εξωτερικών Αξιολογητών

 

Κατάθεση Αξιολογήσεων

 

Συνεδρίαση Επτεμελούς Επιτροπής για την εκλογή υποψηφίο

 

Αποτέλεσμα Εκλογής