Ελληνικά » Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Μελών Δ.Ε.Π » diethneis sxeseis tis tourkias

Εξέλιξη Διαδικασίας

 

Γνωστικό Αντικείμενο

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Διεθνείς Σχέσεις της Τουρκίας»

ΦΕΚ προκήρυξης 

ΦΕΚ 427/4-6-2009 (τ. Γ’)

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος

Ανασυγκρότηση εκλεκτορικού σώματος.

Ορισμός ειδικής επταμελούς επιτροπής βάση του ΦΕΚ υπ'αριθ. 1919/7-8-2013 ΤΒ' (σσ 27038-27039).

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΝ/ΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

23-1-2014

 

ΑΔΑ:ΒΙΡΜ46ΨΖ2Ν-5ΛΒ

Ορισμός Προέδρου της Επταμελούς Επιτροπής και εξωτερικών Αξιολογητών

 

Κατάθεση Αξιολογήσεων

 

Συνεδρίαση Επτεμελούς Επιτροπής για την εκλογή υποψηφίου

 

Αποτέλεσμα Εκλογής

 Άγονη Εκλογή