Ελληνικά » Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Μελών Δ.Ε.Π » epexergasia swmatwn keimenwn kai metafrasi

Εξέλιξη Διαδικασίας

 

Γνωστικό αντικείμενο

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Επικ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων και Μετάφραση»

ΦΕΚ προκήρυξης / Δικαιολογητικά

ΦΕΚ 834/19-10-2009 (τ. Γ’)

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος

Υ.Α ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Φ.124.6/23/32607/Β2 24-6-2010

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

9-9-2010

Μέλη Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Γεώργιος Κεντρωτής, Καθηγητής Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου

Ελένη Σελλά, Καθηγήτρια Τμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α

Γεώργιος Μικρός, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Κατάθεση Εισήγησης

4-11-2010

Κοινή συνεδρίαση εκλεκτορικού σώματος και Πανεπιστημιακής Συγκλήτου

10-3-2011

Αποτέλεσμα Εκλογής

Αποφασίζεται ομόφωνα η εκλογή του κ. Ιωάννη Σαριδάκη σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων και Μετάφραση"