Ελληνικά » Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Μελών Δ.Ε.Π » Ισλαμική Γραμματεία : Θεσμοί και Πολιτισμός

Γνωστικό Αντικείμενο

Μία θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Ισλαμική Γραμματεία : Θεσμοί και Πολιτισμός»

ΦΕΚ προκήρυξης / Δικαιολογητικά

ΦΕΚ 1245/08-12-2015 (τ. Γ’)

Ορισμός ειδικής επταμελούς επιτροπής

 Απόφαση συνέλευσης Τμήματος 17/03/2016

1η  συνεδρίαση ειδικής επταμελούς επιτροπής 

 31/05/2016

Εξωτερικοί αξιολογητές  

Πρόεδρος ειδικής επταμελούς επιτροπής

1. Καθηγητής κ. Παναγιώτης Ήφαιστος

2. Αναπλ. Καθηγητής κ Κων\νος Υφαντής

    Καθηγητής κ. Ιωάννης Θ. Μάζης 

Κατάθεση αξιολογήσεων

1. 488/22-06-2016

2. 487/22-06-2016 

2η  συνεδρίαση ειδικής επταμελούς επιτροπής ( εκλογή )

18/07/2016

Αποτέλεσμα Εκλογής

Εκλέγεται ο κ. Κυριακός Νικολάου σε θέση Επίκουρου Καθηγητή