Ελληνικά » Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Μελών Δ.Ε.Π » Ισλαμική Τέχνη: Οθωμανικός μουσικός πολιτισμός

ΦΕΚ προκήρυξης / Δικαιολογητικά

Φ.Ε.Κ. 1120/09-11-2017 (τ. Γ)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 3492

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος

 

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

 

Μέλη Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

 

Κατάθεση Εισήγησης

 

Συνεδρίαση εκλεκτορικού σώματος  

Αποτέλεσμα Εκλογής