Ελληνικά » Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Μελών Δ.Ε.Π » istoria ellinorthodoxwn plithysmwn

Εξέλιξη Διαδικασίας

 

Γνωστικό Αντικείμενο

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο

«Ιστορία των Ελληνορθόδοξων Πληθυσμών της Ανατολής κατά τους νεότερους και σύγχρονους χρόνους»

ΦΕΚ προκήρυξης / Δικαιολογητικά

ΦΕΚ 910/10-11-2009 (τ. Γ’)

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος

Υ.Α ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 Φ. 124.6/36/90388/Β2

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

 AΠΟΦΑΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 31-5-2012

 Μέλη Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Borzaslan Hamit, Καθηγητής του Παν/μίου Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Γαλλία με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική και ιστορική Κοινωνιολογία»

Ιωάννης Θεοχαρίδης, Καθηγητής του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Μεσανατολικών Σπουδών του Παν/μίου της Κύπρου με γνωστικό αντικείμενο « Οθωμανικές Σπουδές»

Αιμιλία Θεμοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Παν/μίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Οθωμανική Ιστορία»

Κατάθεση Εισήγησης

 324/30-5-15

Συνεδρίαση εκλεκτορικού σώματος

 26/6/2014

Αποτέλεσμα Εκλογής

 Αποφασίζεται η εκλογή του u.Herve Georgelin σε κενή θέση ΔΕΠ της βαθμίδας  του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία των Ελληνορθόδοξων Πληθυσμών της Ανατολής κατά τους νεότερους και σύγχρονους χρόνους"