Ελληνικά » Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Μελών Δ.Ε.Π » othomaniki istoria

Εξέλιξη Διαδικασίας

 

Γνωστικό αντικείμενο

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Οθωμανική Ιστορία»

ΦΕΚ προκήρυξης / Δικαιολογητικά

ΦΕΚ 834/19-10-2009 (τ. Γ’)

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος

Υ.Α ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Φ. 124.6/25/32609/Β2 24-6-2009

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

6-10-2010

Μέλη Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Γεώργιος Παπαγεωργίου, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Χ. Λούκος, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Α. Αναγνωστοπούλου (παραίτηση λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Πάντειου Πανεπιστημίου

Κατάθεση Εισήγησης

 

Κοινή συνεδρίαση εκλεκτορικού σώματος και Πανεπιστημιακής Συγκλήτου

19-5-2011

Αποτέλεσμα Εκλογής

Αποφασίζεται ομόφωνα η εκλογή της κας Αιμιλίας Θεμοπούλου σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οθωμανική Ιστορία".