Ελληνικά » Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Μελών Δ.Ε.Π » othwmaniki istoria - opsimi periodos

Εξέλιξη Διαδικασίας

 

Γνωστικό Αντικείμενο

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο

«Οθωμανική Ιστορία: όψιμη περίοδος»

ΦΕΚ προκήρυξης / Δικαιολογητικά

ΦΕΚ 428/5-6-2009 (τ. Γ’)

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος

Ανασυγκρότηση εκλεκτορικού σώματος

Ορισμός ειδικής επταμελούς επιτροπής βάση του ΦΕΚ υπ'αριθ. 1919/7-8-2013 ΤΒ' (σσ 27038-27039).

 

Ορισμός Προέδρου της Επταμελούς Επιτροπής και εξωτερικών Αξιολογητών

 

Κατάθεση Αξιολογήσεων

 

Συνεδρίαση Επτεμελούς Επιτροπής για την εκλογή υποψηφίου

 

Αποτέλεσμα Εκλογής