Ελληνικά » Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Μελών Δ.Ε.Π » Σύγχρονη Τουρκία : Πολιτικό Ισλάμ

Γνωστικό Αντικείμενο

Μία θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Σύγχρονη Τουρκία : Πολιτικό Ισλάμ»

ΦΕΚ προκήρυξης / Δικαιολογητικά

ΦΕΚ 1104/29-10-2015 (τ. Γ’)

Ορισμός ειδικής επταμελούς επιτροπής

 Απόφαση συνέλευσης Τμήματος 17-03-2016

1η  συνεδρίαση ειδικής επταμελούς επιτροπής 

 31-05-2016

Εξωτερικοί αξιολογητές  

Πρόεδρος ειδικής επταμελούς επιτροπής

1. Καθηγητής κ. AMIKAM NACHMANI 

2. Καθηγητής κ. Κων\νος Υφαντής

    Καθηγητής κ. Ιωάννης Θ. Μάζης

Κατάθεση αξιολογήσεων

1. 503/02-07-2016

2. 515/11-07-2016 

2η  συνεδρίαση ειδικής επταμελούς επιτροπής ( εκλογή )

18-07-2016 

Αποτέλεσμα Εκλογής

Εκλέγεται ο κ. Κων\νος Γώγος σε θέση Επίκουρου Καθηγητή