Ελληνικά » Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Μελών Δ.Ε.Π » sygxroni toyrkia - politiko islam

Εξέλιξη Διαδικασίας

 

Γνωστικό Αντικείμενο

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο

«Σύγχρονη Τουρκία: Πολιτικό Ισλάμ»

ΦΕΚ προκήρυξης / Δικαιολογητικά

ΦΕΚ 428/5-6-2009 (τ. Γ’)

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος

Υ.Α ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 Φ. 124.6/34/90386/Β2

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 31-5-2012

 Μέλη Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Amikam Nachmani, Καθηγητής του Παν/μίου Μπάρ Ιλάν/Ramat Gan, Ισραήλ με γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγικά Θέματα Τουρκίας, Ελλάδας και Κύπρου»

Ιωάννης Μάζης, Καθηγητής του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Παν/μίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Γεωγραφία»

Αιμιλία Θεμοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Παν/μίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Οθωμανική Ιστορία»

 

Κατάθεση Εισήγησης

 31-7-2012

Κοινή συνεδρίαση εκλεκτορικού σώματος και Πανεπιστημιακής Συγκλήτου

 29-11-2012

Αποτέλεσμα Εκλογής

Αποφασίζεται ομόφωνα η εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Γώγου σε κενή θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο "Σύγχρονη Τουρκία: Πολιτικό Ισλάμ"