Ελληνικά » Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Μελών Δ.Ε.Π » tourkia politismos kai koinvnia

Εξέλιξη Διαδικασίας

 

Γνωστικό αντικείμενο

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Eπίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Τουρκία: Πολιτισμός και Κοινωνία»

ΦΕΚ προκήρυξης

ΦΕΚ 1438/11-12-13 τ. Γ'

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος

Ορισμός ειδικής επταμελούς επιτροπής 

Απόφαση Πανεπιστημιακής Συγκλήτου 01-11-2014 

Ορισμός Προέδρου της Επταμελούς Επιτροπής και εξωτερικών Αξιολογητών

 02-03-2015
Κατάθεση Αξιολογήσεων

302/13-03-2015

309/19-03-2015

336/06-04-2014

364/05-05-2015

Συνεδρίαση Επτεμελούς Επιτροπής για την εκλογή υποψηφίου

08-06-2015 

Αποτέλεσμα Εκλογής

Αποφασίζεται ομόφωνα η εκλογή της κ.Ευθυμίας Κάννερ σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο ¨Τουρκία : Πολιτισμός και Κοινωνία ¨