Ελληνικά » Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Μελών Δ.Ε.Π » tourkiki glwssa kai logotexnia

Εξέλιξη Διαδικασίας

 

Γνωστικό Αντικείμενο

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Eπίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Τουρκική Γλώσσα και Λογοτεχνία»

ΦΕΚ προκήρυξης 

ΦΕΚ 1143/24-10-12 τ. Γ'

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος

Ορισμός ειδικής επταμελούς επιτροπής βάση του ΦΕΚ υπ'αριθ. 1919/7-8-2013 ΤΒ' (σσ 27038-27039).

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΝ/ΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

23-01-2014

ΑΔΑ:ΒΙΡΜ46ΨΖ2Ν-5ΛΒ

Ορισμός Προέδρου της Επταμελούς Επιτροπής

και Εξωτερικών Αξιολογητών

 26-06-2014

Κατάθεση Αξιολογήσεων

 383/7-7-14,393/10-7-14,388/9-7-14,

390/9-7-14

Συνεδρίαση Επταμελούς Επιτροπής

για την εκλογή υποψηφίου

 25-7-14

Αποτέλεσμα Εκλογής

 Αποφασίζεται ομόφωνα η εκλογή της κ. Μαρίας Μαυροπούλου σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο ¨Τουρκική Γλώσσα και Λογοτεχνία¨