Ελληνικά » Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Μελών Δ.Ε.Π » Τουρκία και Μέση Ανατολή

ΦΕΚ προκήρυξης / Δικαιολογητικά

Φ.Ε.Κ. 1120/09-11-2017 (τ. Γ)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 3493

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος

 Συνεδρίαση Γ,Σ.Ε.Σ. 14-05-2018

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

 30-05-2018

Κατάθεση Εισήγησης

 20-06-2018

Συνεδρίαση εκλεκτορικού σώματος  02-07-2018

Αποτέλεσμα Εκλογής

Εκλέγεται ο κ. Ηλίας Ηλιόπουλος σε θέση Επίκουρου Καθηγητή