Ελληνικά » Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Μελών Δ.Ε.Π » Τουρκική Γλώσσα και Λογοτεχνία

ΦΕΚ προκήρυξης / Δικαιολογητικά

ΦΕΚ 905/26-09-2016 (τ. Γ’)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 1582384

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος

Συνεδρίαση Γ.Σ.Ε.Σ. 4/10/2017

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

 06-02-218

Κατάθεση Εισήγησης

 20-06-2018

Συνεδρίαση εκλεκτορικού σώματος  02-07-2018

Αποτέλεσμα Εκλογής

 Εκλέγεται ο κ. Αριστοτέλης Μητράρας σε θέση Επίκουρου Καθηγητή