Ελληνικά » CIVIS » 70584 Topics of social gender in Turkey

Department of Turkish Studies and Modern Asian Studies

Course 70584, Gender Issues in Turkish Society, 5  ECTS, 8th   semester.

Tutor: E. Kanner, Associate Professor

canner[at]turkmas.uoa[dot]gr

http://en.turkmas.uoa.gr/fileadmin/turkmas.uoa.gr/uploads/cv_neo/Kanner_English_last_CV.pdf

 

Aims and Objectives

 • Perceive gender as a concept linked to every aspect of society -i.e. perceive the gendered character of citizenship, of labor market, of educational systems and the gendered significations of the family.
 • Read Turkish history through gender lenses: understand the political character of gender in late Ottoman and Turkish history/ understand gender’s crucial role in the Ottoman and Turkish modernization projects.
 • Assess the impact of the various social transformations in Turkey as far as gender relations are concerned.

 

Course outline

 1. Introduction: the concept of gender.
 2. Gender relationships from Tanzimat to the Young Turkish Revolution: education, labor, family and politics. Discourses and practices.
 3. Gender-based social demands from 1908 to 1922.
 4. Gender patterns, women’s movement and state repression during the single-party period.
 5. Gender dimensions of the modernization project.
 6. Gender and labor market in Turkey.
 7. Turkish family(ies): transformation of gender relationships and hierarchies.
 8. Gender dimensions of education in Turkey.
 9. Gender identities and transformations in the Turkish rural areas.
 10. Gender dimensions of political participation and representation in Turkey.
 11. Turkish women’s/feminist movements after the single party period.
 12. Gender dimensions of Turkish political Islam.
 13. Discussion/Summing up/paper presentations

 

 

Course assessment

Assessment is effected: (a) through a mid-term exam or written assignment of 2.000 words (30% of the overall grade) on themes connected with the course.  Students are encouraged to present a draft of their assignment during the last session for comments by the tutor and the other students. (b) through the final written exams (70% of the overall grade).

 

Bibliography

Basic textbook(s):

Abu-Lughod, L., Remaking Women: Feminism and Modernity in the Middle East, Princeton University Press, Princeton NJ 1998.

Arat, Yesim, “The Project of Modernity and Women in Turkey”, in Sibel Bozdoğan, Reşat Kasaba (eds.), Rethinking Modernity and National Identity in Turkey, University of Washington Press, Seattle, WA and London 1997.

Arat, Zehra F. (επιμ.), Deconstructing Images of “the Turkish Woman”, Pelgrave, ΝέαΥόρκη 1999.

Berktay, Fatmagül, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Feminizm”, in Fatmagül Berktay, Tarihin Cinsiyeti, Metis Yayınları, Istanbul 2012.

 

Çakır Serpil, Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yayınları, Istanbul 1993.

Durudoğan, Hülya- Gökşen, Fatos- Yükseker, Deniz (ed.), Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Calışmaları. Eşitsilikler Mücadeleler, Kazanımlar, Koç Üniversitesi Yayınları, Istanbul 2010.

Kanner, Efi, “Transcultural Encounters: Discourses on Women’s Rights and Feminist Interventions in the Ottoman Empire, Greece and Turkey form the Mid-Nineteenth Century to the Interwar Period», Journal of Women’s History 28/3, Fall 2016.

Kanner, Efi, "From “the Sick”, “the Blind” and “the Crippled” to the Nation of “Toiling People”: Visions of the Poor in the Late Ottoman Empire and the Early Turkish Republic», in Evguenia Davidova (ed.), Wealth in the Ottoman and Post Ottoman Balkans. A Socio-Economic History, London/ New York: I.B. Tauris, 2016.

Kandiyoti, Deniz, Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar. Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, Metis Yayınları, Istanbul 1997.

Kandiyoti, Deniz, “Gendering the Modern: On Missing Dimensions in the Study of Turkish Modernity” in Sibel Bozdoğan, Reşat Kasaba (eds.), Rethinking Modernity and National Identity in Turkey, University of Washington Press, Seattle, WA and London 1997.

Saktanber Ayşe, Living Islam: Women, Religion and Politicisation of Culture in Turkey, I.B. Tauris London 2007.           

Zihnioğlu, Yaprak, Kadınsız Inkilap. Nezihe Muhiddin, Kadınlar Halk Firkası, Kadın Birliği, Metis Yayınları, Istanbul 1993.

 

Alternative textbooks:

Boyar, Ebru & Fleet, Kate (eds.), Ottoman Women in Public Space, Brill, Leiden 2016.

 

Çağlayan, Handan, Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar. Kürt Hareketinde Kadınlar ve Kadin Kimliğinin Oluşumu,  Iletişim Yayınları, Istanbul 2007.

Çaha, Ömer, Women and Civil Society in Turkey: Women's Movements in a Muslim Society, Ashgate: London, 2013.

Chaterjee, Partha, The Nation and its Fragments. Colonial and Post-Colonial Histories, Princeton University Press, New Jersey 1993.

Demirdirek, Aynur, Osmanlı Kadınlarının Hayat Hakkı Arayaşının Bir Hikayesi, Imge Kitabevi, Άγκυρα 1993.

Ekmekçioğlu, Lerna – Bilal, Melissa (επιμ.), Bir Adalet Feryadı: Osmanlı’dan Türkiye’ye Beş Ermeni Feminist Yazar 1862-1933  Aras, Istanbul 2006.

Ekmekcioğlu, Lerna, Recovering Armenia: The Limits of Beloning in Post-Genocide Turkey, Stanford University Press, Στάνφορντ 2016.

Göle Nilüfer, Modern Mahrem. Medeniyet ve Örtünme, Metis Yayınları, Istanbul 1991.

Kandiyoti, Deniz- Saktanber, Ayşe (ed.), Fragments of Culture. The Everyday of Modern Turkey, I.B. Tauris, London-New York 2002.

Kanner, Efi, “Histoires de vie, subjectivités et pensée(s) féministe(s) en « Orient » du dernier quart du xixe siècle jusqu’à l’entre-deux-guerres», Marilisa Mitsou et Maria Christina Chatziioannou (dir.) La Biographie revisitée.Études de cas et questions méthodologiques,L’Atelier du Centre de recherches historiques, Paris CRH [En ligne], 21/2019, mis en ligne le 27 septembre 2019,URL:http://journals.openedition.org/acrh/10161 ;   DOI : 10.4000/acrh.10161.

Lamprou, Alexandros, Nation- Building in modern Turkey: The “People’s Houses”, the State and the Citizen, I.B. Tauris, Λονδίνο 2015.

 

McClintock, Anne, Shohat Ella, Mufti, Aamir (ed.), Dangerous Liaisons: Gender, Nation and Post-Colonial Perspectives, University of Minnessota Press 1997.

Mahır Metinsoy, Elif, Ottoman Women During World War I: Everyday Experiences, Politics and Conflict, Cambridge University Press, Cambridge 2017.

Özbay Ferhunde, Women, Family and Social Change in Turkey, UNESCO, Bangkok 1990.

Tekeli, Şirin “Tek Parti döneminde kadın hareketi de bastırıldı” in Levent Cinemre- Rüşen Çakır (der.), Sol Kemalizme Bakıyor, Metis Yayınları, Istanbul 1991.

Tekeli, Şirin, (der.), Kadın Bakış Açısından 1980’ler Türkiye’sinde Kadınlar, Iletişim Yayınları, Istanbul 1990.

Yaraman, Ayşegül, Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili, Bağlam Yayınları, Ankara 1999.

Yılmaz, Hale, Becoming Turkish. Nationalist Reforms and Cultural Negotiations in Early Republican Turkey 1923-1945, Syracuse University Press, Syracuse –New York 2013.

Yurdsever Ateş,Nevin (ed.), KadınYolu/ Türk Kadın Yolu 1925-1927, Kadın Eserleri Kütüphanesi, Istanbul 2009. 

Yuval-Davis, Nira, Gender and Nation, Sage Publications, London/Thousand Oaks, 1997.