Ελληνικά » Erasmus » ERASMUS Studies » ERASMUS 2018-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

                 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2018 - 2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2018-19

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: έως και τη Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018

  

    Καλούνται οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται για υποτροφία ERASMUS+(ακαδ. έτος 2018-2019) να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την αρχική αίτηση (Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

  •  Αίτηση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμπληρωμένη ως προς όλα τα απαιτούμενα στοιχεία  Παρακαλούμε η αίτηση να είναι δακτυλογραφημένη (όχι χειρόγραφη).
  • Αναλυτική βαθμολογία (από τη Γραμματεία Σπουδών του Τμήματος)
  • Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Φωτογραφία (1)
  • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας επιπέδου Β2  για όσα πανεπιστήμια το απαιτούν (βλ. Πίνακα Συνεργαζομένων Ιδρυμάτων)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες, πριν υποβάλουν σχετική αίτηση, να συμβουλευθούν προσεκτικά

Καλόν είναι η μετακίνηση μέσω του Προγράμματος Erasmus να πραγματοποιηθεί κατά  το χειμερινό εξάμηνο μόνον.

Η Αίτηση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη Γραμματεία Σπουδών του Τμήματος.

  

       Αθήνα, 09 Μαρτίου 2018

  

     

Ελένη Σελλά          Aιμιλία Θεμοπούλου            Kων/νος Γώγος

Καθηγήτρια     Αναπληρώτρια Καθηγήτρια    Επίκουρος Καθηγητής

             

 

             Ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι Erasmus του Τμήματος