Ελληνικά » Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες » Ακαδημαϊκή Ταυτότητα » Αλλαγή διαστάσεων εικόνας δελτίου

Αλλαγή διαστάσεων εικόνας δελτίου

 

Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν τη διαδικασία μετασχηματισμού των διαστάσεων της εικόνας προσώπου που υποβάλετε μαζί με την αίτησή σας για την απόκτηση της φοιτητικής ακαδημαϊκής ταυτότητας, σε περίπτωση που το σύστημα την απορρίπτει.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το κάνετε. Παρακάτω δίνονται μερικοί εξ αυτών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΙΝ από κάθε επεξεργασία, θα πρέπει η εικόνα να δείχνει μόνο τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας (όπως η φωτογραφία τύπου ταυτότητας), σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές (ανφάς και όχι προφίλ κλπ).

 

[1] On-line εργαλεία.

[2] Με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας, όπως το Windows Paint ή το Gimp στο Linux κ.α.


[3] Με τη χρήση της γραμμής εντολών (πιο άμεσα) στο Linux (Ubuntu).

 

Στο Linux (Ubuntu) ανοίγουμε ένα παράθυρο τερματικού. Εκεί πληκτρολογούμε τις ακόλουθες εντολές (ό,τι ακολουθεί μετά το σύμβολο προτροπής $, που μερικές φορές, ανάλογα με την έκδοση, μπορεί να είναι και #)

$cd Desktop

$sudo apt-get install imagemagick

$convert myPicture.jpg -resize 280x280 teliki.jpg

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

α.  Η πρώτη εντολή είναι προαιρετική και σας βοηθάει να διαχειρίζεστε τις εικόνες σας στην επιφάνεια εργασίας, όπου και αποθηκεύονται.

β. Η δεύτερη εντολή θα σας ζητήσει έναν κωδικό διαχειριστή.

γ. Η τρίτη εντολή μετασχηματίζει την εικόνα σας με τίτλο myPicture.jpg (ή ό,τι άλλο τίτλο αρχείου έχετε δώσει) σε διάσταση π.χ 280x280 pixels και την αποθηκεύει στο αρχείο teliki.jpg.