Ελληνικά » Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες » my-studies » Οδηγίες Εγγραφής

Οδηγίες Εγγραφής στο my-studies

 

Οι δηλώσεις των μαθημάτων, αλλά και διάφορες άλλες δυνατότητες, όπως εμφάνιση βαθμολογιών και προγράμματος σπουδών καθώς και αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών θα παρέχονται από το site

http://my-studies.uoa.gr

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία my-studies και να αποκτήσετε Username και Password σε αυτή, πρέπει πρώτα να επισκεφθείτε τη σελίδα

http://webadm.uoa.gr

και να προβείτε στη σχετική Αίτηση, επιλέγοντας τους συνδέσμους:

“Αίτηση Νέου Χρήστη” --> “Προπτυχιακοί Φοιτητές”

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το username που εκχωρείται στους φοιτητές για την υπηρεσία my – studies έχει τη μορφή strXW000YZ όπου

ΧW: το έτος εισαγωγής του φοιτητή στο Τμήμα

000ΥΖ: το τελευταίο μέρος του Αρ. Μητρώου του φοιτητή

Για παράδειγμα ο φοιτητής με Αρ. Μητρώου 1570201100056 έχει για την υπηρεσία my studies το username str1100056

Αν παρουσιάζονται προβλήματα κατά την εγγραφή σας, δείτε την παρακάτω σελίδα.

Συχνές Ερωτήσεις - Προβλήματα κατά την εγγραφή

 

 

 

Διευκρινήσεις για τη Διαδικασία Εγγραφής


Κατά τη διαδικασία εγγραφής σας, προκειμένου να αναγνωριστείτε από το σύστημα, θα σας ζητηθεί να δώσετε:

-> τo Tμήμα στο οποίο ανήκετε

-> τον Αριθμό Μητρώου (δηλαδή το έτος εισαγωγής σας στο Τμήμα και τα πέντε τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου σας)

-> τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας. Ο αριθμός ταυτότητας θα πρέπει να αποδίδεται χωρίς κενά και με ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες όπου αυτό χρειάζεται.

Στην περίπτωση που κατά την εγγραφή σας στο Τμήμα έχετε δηλώσει διαβατήριο, αυτό συμπληρώνεται με 0-3 κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες χωρίς κενό και ακολουθούν 4-9 αριθμοί χωρίς κενά.

 

  • Μετά την αναγνώριση από το σύστημα, θα σας ζητηθεί να δώσετε το ονοματεπώνυμό σας με χρήση ελληνικών αλλά και λατινικών χαρακτήρων. Πρέπει να δώσετε επακριβώς το όνομα και το επώνυμό σας και όχι κάποιο υποκοριστικό.
  • Μετά την ορθή συμπλήρωση και υποβολή αυτών των στοιχείων, θα σας ανακοινωθεί ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της αίτησης σας, καθώς και ένας αριθμός PIN που θα σας χρησιμεύσει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. ΦΥΛΑΞΤΕ αυτούς τους δύο αριθμούς.
  • Τα στοιχεία που δώσατε θα ελέγχονται τις εργάσιμες ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος.
  • Ακολουθώντας το σύνδεσμο "Ενεργοποίηση Λογαριασμού (μέσω PIN)" στη σελίδα http://webadm.uoa.gr, μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της αίτησής σας. Αν τα στοιχεία σας έχουν εγκριθεί θα σας ζητηθεί να ορίσετε το αρχικό Password που θα έχετε και θα σας ανακοινωθεί το Username (str...) που θα χρησιμοποιείτε για αυτή την υπηρεσία.
  • Μετά την έγκριση των στοιχείων σας από τη Γραμματεία (συνήθως 3-4 εργάσιμες ημέρες) και την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, μπορείτε να επισκεφθείτε το site http://my-studies.uoa.gr και να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία, δίνοντας το Username και επιλέγοντας ένα δικό σας Password.