Ελληνικά » Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) » Δείγματα Εξετάσεων ΚΠΓ Τουρκικής Γλώσσας » Δείγμα Διαβαθμισμένου Γ1-Γ2 Ιούλιος 2018

Δείγμα Διαβαθμισμένου Γ1-Γ2, Ιούλιος 2018


1η Ενότητα (Κατανόηση Γραπτού Λόγου) (2 αρχεία: τεστ & απαντήσεις)

TR-C1-C2 BOLUM1-DENEME-TESTI.pdf

TR-C1-C2 BOLUM1-KEY-DENEME-TESTI.pdf

2η Ενότητα (Παραγωγή Γραπτού Λόγου) (1 αρχείο)

TR-C1-C2-BOLUM2-DENEME-TESTI.pdf

3η Ενότητα (Κατανόηση Προφορικού Λόγου)

TR-C1-C2- BOLUM3-DENEME-TESTI.pdf

TR-C1-C2- BOLUM3- KEY-DENEME-TESTI.pdf

TR-C1- C2- BOLUM3-SCRIPT-DENEME-TESTI.pdf

TR-C1-C2-BOLUM3-DENEME-TESTI.mp3 (αρχείο ήχου)

 

4η Ενότητα (Παραγωγή Προφορικού Λόγου) (2 αρχεία: βιβλιαράκι εξεταζόμενου & τευχίδιο εξεταστή)

TR-C1-C2-BOLUM4-KITAPCIK-DENEME-TESTI.pdf

TR-C1-C2-BOLUM4-SINAV-GOREVLISI-DENEME-TESTI.pdf