Ελληνικά » Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) » Εξετάσεις ΚΠΓ Τουρκικής Γλώσσας » Β1-Β2 Μάιος 2013

Β1-Β2 Μάιος 2013

 

1η Ενότητα (Κατανόηση Γραπτού Λόγου)

(2 αρχεία: τεστ & απαντήσεις)

 

2η Ενότητα (Παραγωγή Γραπτού Λόγου)

(1 αρχείο)

 

3η Ενότητα (Κατανόηση Προφορικού Λόγου) 

(4 αρχεία: τεστ - απαντήσεις - απομαγνητοφωνημένα κείμενα & ηχητικό)

 

4η Ενότητα (Παραγωγή Προφορικού Λόγου) 

(2 αρχεία: βιβλιαράκι εξεταζόμενου & τευχίδιο εξεταστή)