Ελληνικά » Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) » Εξετάσεις ΚΠΓ Τουρκικής Γλώσσας » B1 - B2 Νοέμβριος 2018

Εξετάσεις ΚΠΓ Τουρκικής Γλώσσας

1η Ενότητα (Κατανόηση Γραπτού Λόγου)

tr-B-Bolum1-Kasim2018.pdf (φυλλάδιο εξεταζόμενου)

tr-B-Bolum1-Kasim2018-yanitlar.pdf (απαντητικό δελτίο)

 

2η Ενότητα (Παραγωγή Γραπτού Λόγου)

tr-B-Bolum2-Kasim2018.pdf (φυλλάδιο εξεταζόμενου)

 

3η Ενότητα (Κατανόηση Προφορικού Λόγου)

tr-B-Bolum3-Kasim2018.pdf (φυλλάδιο εξεταζόμενου)

tr-B-Bolum3-Kasim2018-script.pdf (απομαγνητοφωνημένα κείμενα)


tr-B-Bolum3-Kasim2018-yanitlar.pdf (απαντητικό δελτίο)

 

tr-B-Bolum3-Kasim2018.mp3 (αρχείο ήχου)

 

 

 

4η Ενότητα (Παραγωγή Προφορικού Λόγου) (2 αρχεία: βιβλιαράκι εξεταζόμενου & τευχίδιο εξεταστή)

tr-B-Bolum4-Kasim2018-BOOKLET.pdf (τετράδιο εξεταζόμενου)


tr-B-Bolum4-Kasim2018-sorular.pdf (τετράδιο εξεταστή)