Ελληνικά » Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) » Εξετάσεις ΚΠΓ Τουρκικής Γλώσσας » Γ1-Γ2 Ιούνιος 2021

Εξετάσεις ΚΠΓ Τουρκικής Γλώσσας

Γ1-Γ2 Ιούνιος 2021

Θέματα: https://www.minedu.gov.gr/publications/kpgdocs/2021a/2021a_tur_c_text.zip

Ηχητικό: https://www.minedu.gov.gr/publications/kpgdocs/2021a/2021a_tur_c_audio.mp3