Ελληνικά » Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) » Εξετάσεις ΚΠΓ Τουρκικής Γλώσσας » Γ1-Γ2 Νοέμβριος 2018

Εξετάσεις ΚΠΓ Τουρκικής Γλώσσας


1η Ενότητα (Κατανόηση Γραπτού Λόγου)

C1-C2 Bolum1-Kasim2018.pdf (φυλλάδιο εξεταζόμενου)

C1-C2 Bolum1-Kasim2018-yanitlar.pdf (απαντητικό δελτίο)

2η Ενότητα (Παραγωγή Γραπτού Λόγου)

C1-C2-Bolum2-Kasim2018.pdf (φυλλάδιο εξεταζόμενου)

3η Ενότητα (Κατανόηση Προφορικού Λόγου)

C1-C2- Bolum3-Kasim2018.pdf (φυλλάδιο εξεταζόμενου)

C1-C2- Bolum3-Kasim2018-SCRIPT.pdf (απομαγνητοφωνημένα κείμενα)


C1- C2- Bolum3-Kasim2018-yanitlar.pdf (απαντητικό δελτίο)

C1-C2-Bolum3-Kasim2018.mp3 (αρχείο ήχου)

 

4η Ενότητα (Παραγωγή Προφορικού Λόγου) (2 αρχεία: βιβλιαράκι εξεταζόμενου & τευχίδιο εξεταστή)

C1-C2-Bolum4-Kasim2018-BOOKLET.pdf (τετράδιο εξεταζόμενου)

C1-C2-Bolum4-Kasim2018-Sinav Gorevlisi.pdf (τετράδιο εξεταστή)