Ελληνικά » Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) » Εξετάσεις ΚΠΓ Τουρκικής Γλώσσας » Γ1 - Γ2 Νοέμβριος 2022

Εξετάσεις ΚΠΓ Τουρκικής Γλώσσας

Γ1-Γ2 Δεκέμβριος 2022

Θέματα:

https://www.minedu.gov.gr/publications/kpgdocs/2022b/2022b_tur_c_text.zip

 Ηχητικό:

https://www.minedu.gov.gr/publications/kpgdocs/2022b/2022b_tur_c_text.zip