Ελληνικά » Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) » Εξετάσεις ΚΠΓ Τουρκικής Γλώσσας » Γ1 - Γ2 Νοέμβριος 2023

Εξετάσεις ΚΠΓ Τουρκικής Γλώσσας

Γ1-Γ2 Νοέμβριος 2023

Θέματα:
https://www.minedu.gov.gr/publications/kpgdocs/2023b/2023b_tur_c_text.7z

Ηχητικό:
https://www.minedu.gov.gr/publications/kpgdocs/2023b/2023b_tur_c_audio.mp3